Semifinaalien tehtävät

Lajiohjausryhmä vastaa semifinaalitehtävästä yhdessä semifinaalikoordinaattorin ja semifinaalijärjestäjien kanssa. Tehtävien suunnittelussa on huomioitava erilainen laitekanta ja vaihtelevat tekniset valmiudet eri semifinaalipaikkakunnilla.

Kilpailutehtävät eivät saa olla liian vaativia, eivätkä laite-, ohjelmisto- ja välinevaatimukset liian suuria, jotta semifinaalit pystytään toteuttamaan menestyksellisesti. Samoin tehtävien laajuuden ja aikataulujen on oltava tasapainossa tavoitteiden kanssa.

Semifinaalitehtävien tulee olla linjassa kilpailun finaalitehtävän kanssa. Mikäli lajissa järjestetään useampia semifinaaleja eri paikkakunnilla, tulee tehtävien olla vaativuudeltaan verrattavissa toisiinsa, mutta tehtävien ei tarvitse olla ehdottomasti samoja.

Semifinaalin kilpailutehtävä, sen arviointi ja tehtävän laajuus tulee tarkistuttaa ennen semifinaalia lajiohjausryhmällä.

Tehtäväpankin tehtävät antavat uusia ideoita alan ammatillisen opetuksen toteuttamiseen sekä auttavat tulevia kilpailijoita valmistautumaan kilpailuun edellisvuosien tehtäviin perehtymällä ja niitä tekemällä.

Tekninen kuvaus

Lajivastaava huolehtii siitä, että lajin tekniseen kuvaukseen täytetään kilpailulajin toteuttamisessa tarvittavat tiedot Taitaja-kilpailun valmistelun aikana. Lajin teknisen kuvauksen tekemisessä voi käyttää tukena edellisissä kilpailuissa käytettyä lajikuvausta ja aikaisempia kilpailutehtäviä.

Arviointi

Taitaja-kilpailuissa arviointiin käytetään CIS-pistelaskuohjelmaa (Competiton Information System). Järjestelmä on tietojärjestelmä, jonka käyttöön riittää toimiva pääsy nettiin ja toimivat tunnukset.

CIS-pistelaskujärjestelmässä

CIS-asiantuntijoina toimivat Vesa Iltola ja Ari Hyvärinen.

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kaikista kilpailun osa-alueista. Kilpailun pistes

Tulokset ja palkinnot

Semifinaalin päätuomari ilmoittaa semifinaalin epäviralliset tulokset mukana olleille kilpailuhuoltajille sekä lajin semifinaalikoordinaattorille. Tuloksilla tarkoitetaan CIS-järjestelmästä saatavia tuloskoosteita, joissa ovat näkyvissä kaikki semifinaalikilpailuun osallistuneet kilpailijat (CIS-lomake: Marking Forms with Completed Marks).

Semifinaalikoordinaattori tarkastaa kilpailun tulokset ja varmistaa niiden oikeellisuuden. Tarkastetut, viralliset tulokset toimitetaan

Arviointi ja arviointiperusteet tulee olla julkaistavissa yksittäisen arviointikohteen tarkkuudella ja ne tulee toimittaa semifinaalikilpailijan kilpailuhuoltajalle.

Finaalikilpailijoiden nimet julkaistaan Taitaja-kilpailun verkkosivuilla viimeistään 1,5 kuukautta ennen finaalia. Finalisteille tiedotetaan järjestelyistä ilmoittautumisen yhteydessä nimetyn kilpailuhuoltajan kautta.

Semifinaalissa voidaan jakaa raha- tai tavarapalkintoja.

Semifinaalijärjestäjä huolehtii jokaiselle osallistujalle kunniakirjan. Pohjat toimitetaan semifinaalijärjestäjille ennen semifinaalia.

Vastalause

Vastalauseen voi tehdä kilpailutehtävän arvioinnista tai kilpailujärjestelyistä jos se vaikuttaa tuloksiin. Vastalauseen voi tehdä kilpailija yhdessä kilpailuhuoltajan tai joukkueenjohtajan kanssa, ja siihen tarvitaan kilpailijan sekä hänen edustajan allekirjoitus. Kilpailija tai huoltaja eivät siis yksin voi tehdä vastalausetta. Vastalause lomake löytyy täältä .

Vastalauseen voi tehdä heti virheen havaitsemisen jälkeen, kuitenkin se tulee jättää semifinaalien päätuomarille viimeistään 1 vuorokausi arvioinnin julkistamisen jälkeen. Päätuomarin tulee antaa vastaus 1 vuorokauden sisällä vastalauseen saamisesta. Tässä otetaan huomioon mahdollisen viikonlopun vaikutus vastalauseen kohtuulliseen vastaamisaikaan.

Vastalauseen käsittelystä vastaa semifinaalin päätuomari. Ohjeet vastalauseen jättämiseen saa semifinaalin päätuomarilta. Semifinaalin päätuomari toimittaa vastalauseen ja vastauksensa Skills Finlandille tiedoksi sähköpostilla taitaja@skillsfinland.fi. Päätuomarin tulee antaa vastaus 2 vuorokauden sisällä vastalauseen saamisesta. Mikäli ratkaisu ei tyydytä vastalauseen tekijöitä, siirretään vastalauseen käsittely finaalin ylituomarille, tapahtumajärjestäjälle ja Skills Finlandille.

Kestävä kehitys

Lajivastaavan tarkistuslista.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit