Semifinaalin järjestäminen

Semifinaali on Taitaja-kilpailun karsintakilpailu. Semifinaalikokonaisuudesta vastaa se kilpailujärjestäjä, jonka finaalikilpailuihin semifinaaleissa karsitaan. Ajatuksena, että seuraavan vuoden Taitaja-järjestäjä toteuttaa mahdollisimman paljon eri lajeja. Semifinaalit ovat hyvää treeniä ennen finaalia.

Yleiset aikataulut

Semifinaali kilpailijalle

Kilpailijamäärä semifinaalissa on vapaa. Tavoitteena on taata osallistumismahdollisuus kaikille halukkaille. Mikäli kiintiöitä tarvitaan, valtakunnallinen lajiohjausryhmä voi esittää kilpailijoiden määrää rajattavaksi perustellusta syystä.

Yleiskuvaus kilpailulajista ja kilpailutehtävät tulee olla luettavissa molemmilla kielillä. Mikäli lajissa on kilpailija, joka on ilmoitettu ruotsinkieliseksi, myös lajin ohjeet ja tiedotteet toimitetaan ruotsiksi. Mikäli kilpailija tarvitsee kilpailusuoritusten aikana tulkkausta esimerkiksi viittomakielelle, tulee siitä sopia kilpailujohtajan ja lajin päätuomarin kanssa.

Kilpailut ja niiden aikana suoritettavat tehtävät tunnustetaan mahdollisimman laajasti osaksi opintoja ja näyttöjä.

Vakuutukset

Semifinaalijärjestäjä vastaa semifinaaliin liittyvistä tapahtumavakuutuksista sekä kilpailussa tarvittavien koneiden ja laitteiden vakuuttamisesta. Kilpailuun osallistuvan kilpailijan vakuuttamisesta vastaa lähettävä koulutuksen järjestäjä.

Materiaalit

Semifinaalijärjestäjä vastaa karsintakilpailun järjestämisestä lajiohjausryhmän, lajivastaavan ja semifinaalikoordinaattorin ohjeiden mukaisesti. Semifinaalijärjestäjän tulee käyttää markkinoinnissaan ”Taitaja-semifinaalijärjestäjä” -nimikettä ja Taitaja-logoa. Kaikki materiaalit löytyvät Taitaja2024 materiaalipankista.

Kunniakirjapohjat toimitetaan semifinaalijärjestäjille ennen semifinaaleja.

Kilpailijan osallistuminen

Mikäli ilmoitettu kilpailija ei pysty osallistumaan semifinaaliin, voi hänen tilalleen lähettää toisen kilpailijan.

Finaalipaikka on henkilökohtainen ja mikäli finaaliin oikeutettu yksilölajin kilpailija ei voi osallistua, hänen tilalleen kutsutaan ensimmäinen finaalikilpailusta semifinaalissa karsiutunut kilpailija. Tässä otetaan huomioon kilpailun rakentamisen kokonaisaikataulu ja asia käsitellään yhteistyössä tapahtumajärjestäjän kanssa. Finaaliin vaikuttavista kilpailijavaihdoksista tulee aina ilmoittaa Taitaja2024 kilpailupäällikölle jukka.saastamoinen@sakky.fi ja Skills Finlandille taitaja@skillsfinland.fi

Semifinaalin järjestelyt

Semifinaalin järjestämistä varten koottu tarkistuslista, jonka löydät materiaalipankista.

Kilpailualue ja tilat

Semifinaalin järjestäjän tulee selvittää lajin kannalta välttämätön tilan tarve, tilan tekniset vaatimukset, materiaalit, laitteet ja varusteet, oheistilat jne., joita semifinaalin järjestämiseen tarvitaan. Semifinaali tulee tilaratkaisuiltaan järjestää niin, että se on tasapuolinen ja turvallinen kaikille kilpailijoille.

Yleisöystävällisyys ja esteettömyys

Semifinaali tulee järjestää niin, että yleisöllä on mahdollisuus seurata kilpailua, paitsi jos edellä toivottu menettely ei ole hygieniasääntöjen tai turvallisuuden kannalta mahdollista. Semifinaalin järjestäjän tulee huomioida, että kaikilla vierailijoilla on turvallisuus huomioiden mahdollisuus seurata kilpailuja esteettä.

Koneet ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit, koneet ja laitteet 

Kilpailussa käytettävien koneiden, laitteiden ja materiaalien tulee olla yleisesti kaupan olevia tai muutoin yleisesti koulutuksessa käytettäviä tuotteita. Kilpailija on vastuussa käytössään olevista työkaluista, laitteista ja apuvälineistä sekä materiaaleista.

Kunniakirjat

Kilpailujärjestäjä toimittaa semifinaalin järjestäjälle semifinaalissa käytettävät kunniakirjat.

Majoitus

Kilpailijan lähettävä taho huolehtii kilpailijan majoituksen varaamisesta ja hotellilaskusta.

Kilpailupäivä

Semifinaalipäivän aikataulutus tulee tehdä klo 9-16 väliselle ajalle.
Semifinaalin kesto on yksi (1) päivä ja kilpailutehtävien laskennallinen suoritusaika on 4–6 tuntia. TaitajaPLUS-lajeissa laskennallinen suoritusaika on 2–6 tuntia.

Semifinaalipäivä saa alkaa aikaisintaan klo 9, ja sen tulee päättyä klo 16 mennessä. Suoritusaikaan ei lasketa perehdyttämiseen eikä tehtävien antamiseen käytettävää aikaa. Tästä poikkeamiseen tarvitaan perustellut syyt, jotka kilpailun ylituomari hyväksyy yhdessä Taitaja-päällikön kanssa. Mikäli semifinaalit järjestetään useana päivänä peräkkäin eri kilpailijaryhmille, tulee oman koulun kilpailijoiden osallistua semifinaaliin ensimmäisenä kilpailupäivänä. 

Semifinaalitapahtuman tavoitteena on tehdä ammatillista koulutusta tunnetuksi. Semifinaalitapahtuman yhteyteen on suositeltavaa järjestää erilaisia kilpailun tavoitteita tukevia tapahtumia yleisölle, kilpailuhuoltajille ja medialle.

Raportointi ja semifinaalitehtävät

Semifinaalijärjestäjän tulee tehdä erillinen semifinaaliraportti jokaisesta järjestetystä semifinaalista. Skills Finland toimittaa raporttipohjan semifinaalijärjestäjille ennen semifinaaliviikkoa. Taitaja2024 lähettää raportointiohjeen semifinaalijärjestäjille. Raportointi tulee olla tehtynä 16.2.2024.

Skills Finland lähettää laskutusohjeet semifinaalijärjestäjille, kun kaikki raportit on kerätty.

Semifinaalitehtävät lähetetään semifinaalin jälkeen Taitaja2024-toimistolle osoitteeseen taitaja2024@sakky.fi. Sähköpostin aiheeksi laji / semifinaalitehtävä. Tehtävät tulee lähettää 16.2.2024 mennessä.

Semifinaalien laskutus

Skills Finland maksaa semifinaalien järjestäjille korvauksen järjestämisestä Taitaja-sääntöjen mukaan.

Maksua varten semifinaalin järjestäjän tulee täyttää raportti 16.2.2024 mennessä. Raportin perusteella SkillsFinland lähettää laskutusohjeet semifinaalin järjestäneille.

Etälajeissa tuloutettava summa maksetaan pääsääntöisesti semifinaalikoordinaattorin oppilaitokselle, tai vaihtoehtoisesti lajiohjausryhmässä sovitun menettelyn mukaisesti, mikäli tehtävien suunnittelu ja semifinaalin toteuttaminen on vaatinut useamman koulutuksenjärjestäjän työpanoksen. Maksettava korvaus on kokonaisuudessaan enintään 100 € / osallistunut kilpailija.

Taitajasäännöt

Lisätietoa löydät Taitajasäännöistä

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit