312

Matkailu / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 31.1.2024

Kilpailupaikat

Semifinaalit järjestetään etänä.

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 4–6 tuntia klo 9–16 välillä.

Suoritusaikaan ei lasketa perehdyttämiseen eikä tehtävien antamiseen käytettävää aikaa.

Materiaalit ja laitteet

 • Kilpailijoilla on käytettävissä 2 tietokonetta / pari. Tietokoneissa on Internet-yhteys ja Microsoft Office -ohjelmistopaketti. Kilpailu käydään Teams-yhteyden kautta.
 • Tilassa tulee olla videotykki, jolla heijastetaan kilpailutehtävä valkokankaalle.
 • Luonnosteluvälineet, kynät ja paperia.
 • Max 2.kilpailijaparia / huoltaja.
 • Videoinnista infoa. Esitykseen videoimiseen tarvitsette älypuhelimen/padin, jolla voitte tallentaa esityksen MP4- muodossa.
 • Jalusta on hyvä olla kuvausvälineen tukena. Tarkemmat kuvausohjeet annetaan myöhemmin, mutta kilpailijaparin ääni tulee kuulua selkeästi sekä ylävartalo näkyä, jotta elekieltä voi arvioida. Kilpailijaparilla tulee olla selkeästi kirjoitetut nimikyltit (Oppilaitos ja kilpailijoiden etu-ja sukunimi) näkyvillä videossa. Huoltaja EI saa näytellä asiakasta tai osallistua millään tavoin videon sisällön tuottamiseen.
 • Esitystehtävän suorittamispaikka rajataan rauhalliseksi, eikä tilassa ole yleisöä eikä muita opiskelijoita
 • Semifinaalikoordinaattorin toimittamat tulostettavat materiaalit kilpailupäivänä.
 • Kilpailussa ei saa hyödyntää valmiita asiakirjapohjia tai etukäteen tuotettuja omia tiedostoja.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia
 • oppilaitoksen hyväksymän työasun.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Tarkempi arviointi tehdään CIS-pistelaskuohjelmalla. Kilpailunpisteskaala 0–100 pistettä.

Kilpailutehtävät arvioidaan asteikolla 0–100 p. Kilpailutehtävien arviointi on joko määrällistä ja/tai laadullista. Arvioinnin suorittaa kolme tuomaria. Arvioinnissa käytetään Matkailualan perustutkinnosta seuraavien tutkinnon osien arviointikriteereitä (K5).

Arvioinnissa käytetään Matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelmasta seuraavia tutkinnonosien kriteereitä:

 • Matkailualan asiakaspalvelu
 • Hotellin vastaanottopalvelut
 • Matkailupalvelujen toteuttaminen
 • Matkapalvelujen myynti

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1/Teoriatehtävä matkailun perusteista

Tehtävä

Kysymykset koskevat matkailualan perustutkinnon osaamisaloja ja tutkinnonosia:

 • majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija)
 • matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija)
 • matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja)
 • matkailualan asiakaspalvelu

Kysymyksiä on laaja-alaisesti matkailualaan liittyen.

Osaamisalojen kysymysten lisäksi kysymyksiä Taitaja-kilpailun yhteisistä teemoista:

 • yrittäjyys
 • kestävä kehitys
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus

Tehtävään käytettävä kilpailuaika on 20 minuuttia. Kilpailijaparin tehtävänä on vastata kirjallisesti (oikein/väärin) annettuihin kysymyksiin.

Arviointiperusteet: määrällisen arvioinnin kohteet ja niistä annettavat pisteet 25 pistettä.

Moduuli 2/Matkapalvelujen myynti

Tehtävä

Aikataulu: Tehtävään käytettävä kilpailuaika on 2 h kirjalliseen tuotokseen.

Kilpailijaparin tehtävänä on tehdä tarjous ja päiväretki suunnitelma asiakkaiden toiveita noudatellen hinnoitteluineen.

Asiakasryhmä, teema, aikataulu ja budjetti tarkentuvat kilpailupäivänä.

Arviointiperusteet: määrällisen ja laadullisen arvioinnin kohteet ja niistä annettavat pisteet 25 pistettä.

Moduuli 3/Hotellin vastaanottopalvelut

Tehtävä

Aikataulu: Kilpailijaparin tehtävänä on toimia vastaanottovirkailijoina. Tehtävään käytettävä aika on 45 minuuttia.

Kilpailijapari tekee vastaanottovirkailijalle kuuluvia työtehtäviä ja palvelee asiakkaita. Tehtävät tarkentuvat kilpailupäivänä.

Arviointiperusteet: määrällisen ja laadullisen arvioinnin kohteet ja niistä annettavat pisteet 25 pistettä.

Moduuli 4/Matkailupalvelujen toteuttaminen

Tehtävä

Aikataulu: Kilpailuparin tehtävänä on suunnitella kilpailupäivänä annettava neuvonta- ja ohjaustehtävä ja toteuttaa suunnitelman perusteella asiakaspalvelutilanne.

Suunnitelmaan käytettävä aika on 1 tunti. Suunnitelmaa ei palauteta eikä arvioida. Esityksen kesto on 5 min.

Esityksessä voi käyttää suunnitelman aineistoja/materiaalia.

Esitys videoidaan, palautetaan tuomaristolle ja arvioidaan.

Arviointiperusteet: määrällisen ja laadullisen arvioinnin kohteet ja niistä annettavat pisteet 25 pistettä.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit