313

Taloushallinto / Finaali

Finalistit

Jenna Koskelin

Business College Helsinki

Aada Kristo

Hyria

Igor Slawik

Mercuria

Riku Timoskainen

Riveria

Elma Tokola

Koulutuskeskus Salpaus

Veeti Turunen

Mercuria

Nea Uimonen

Riveria

Joonatan Öhman

Business College Helsinki

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Kilpailutehtävät

Kilpailijoiden tehtävänä on suoriutua monipuolisista taloushallinnon tehtävistä palkanlaskennan, kirjanpidon ja tilinpäätöskirjauksien osalta. Kilpailupäivien aikana kilpailijat tekevät erilaisia tehtäviä. Kilpailutehtävät on suunniteltu niin, että ne vastaavat aitoja työelämätilanteita. Lajin osaamisvaatimukset ja arviointi perustuvat Liiketoiminnan perustutkintoon, erityisesti kirjanpidon, palkanlaskennan ja tilinpäätöskirjausten tutkinnon osien kiitettävään (K5) tasoon.

Lajin aikataulu

ti 21.5.2024 klo 8.00-16.30

ke 22.5.2024 klo 8:30-16.00

to 23.5.2024 klo 8.00-11.30

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytetään seuraavia materiaaleja ja laitteita, jotka ovat saatavilla lajialueella kilpailupäivinä:

Erillinen näyttö, kuulokkeet tarvittaessa

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

Oma kannettava tietokone, jossa on

-taloushallinnon sovellusohjelma,

-MS-office -ohjelmat ja

-Internet

Muu mahdollinen materiaali, esimerkiksi kirjat, oppimateriaalit, omat kuulokkeet

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo mukanaan oman tietokoneen, jossa on taloushallinnon sovellusohjelma sekä MS-Office -ohjelmat. Kilpailija saa käyttää apunaan nettiä sekä kaikkea muuta mahdollista materiaalia (kyniä, muistiinpanovälineitä, kirjat yms. oppimateriaalit)

Puhelimen käyttö ja muu viestiminen kilpailualueen ulkopuolelle on kilpailun aikana kielletty

Tehtävissä tarvittava materiaali jaetaan kilpailutehtävän ohjeistuksen yhteydessä

Kilpailupaikat arvotaan.

Kilpailupaikalla on saatavilla toinen näyttö

Asiakaspalvelutilanteet nauhoitetaan.

Tuomarit

  • Päätuomari Mikko Kurunsaari, Samiedu
  • Seppo Aaltonen, Novida
  • Rilja Linden, Novida
  • Juha Sihvonen, Taloushallintoliitto
  • Jussi Hartikainen, Ammattiliitto Pro
  • Mikko Häkkinen, Azets Oy

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on huomioitu tehtävissä niin, että tehtävän annot sekä niiden palautukset tapahtuvat sähköisesti paperia ja siitä syntyvää jätettä välttäen. Tehtävissä on huomioitu myös vastuullisuus ja alan eettiset periaatteet

Yrittäjyys

Tehtävät ovat rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, että kilpailijoiden on pohdittava niitä yrittäjän ja yrittäjyyden näkökulmasta. Kilpailijoita kannustetaan yrittäjämäiseen toimintaan, tekemään itsenäisiä ratkaisuja ja selvittämään asioita

Työturvallisuus

Työhyvinvointi ja työturvallisuus toteutuvat ergonomian osalta päivittäisten tehtävien teossa. Kilpailijoilla on käytössään sähköpöydät ja säädettävät työtuolit sekä mahdollisuus käyttää kuulokkeita keskittymiskyvyn säilyttämiseksi. Kilpailutehtävien aikataulutuksessa on huomioitu ruokailu- ja välipalatauot. Kilpailijoiden pöydälle tulostetaan vinkkejä kevyen taukojumpan ja venyttelyjen toteuttamiseksi.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Kirjanpito

Kilpailija tekee erikoistarvikeliikkeen joulukuun 2023 aineiston perusteella kirjanpidon vastaavalta ajalta.

Tehtävässä laaditaan aineiston perusteella kuukausikirjanpito 

Pisteet ja arviointiperusteet: 30 p, määrällinen arviointi

Moduuli 2/Tilinpäätöksen jaksotuskirjaukset

Kilpailija tekee edeltävän kirjanpidon käsittelyn perusteella tilinpäätöksen jaksotuskirjaukset.

Pisteet ja arviointiperusteet: 15 p, määrällinen arviointi

Moduuli 3/Kirjanpidon asiakaspalvelutehtävä

Kilpailija selvittää asiakaspalvelutilanteena tuomareille suullisesti kirjanpidon teemoihin liittyviä asioita

Pisteet ja arviointiperusteet: 5 p, laadullinen arviointi

Moduuli 4/Palkanlaskenta

Kilpailija tekee erilaisia palkanlaskennan tehtäviä 

Pisteet ja arviointiperusteet: 25 p, määrällinen arviointi

Moduuli 5/Palkanlaskennan asiakaspalvelutehtävä

Kilpailija selvittää asiakaspalvelutilanteena suullisesti tuomareille palkanlaskennan teemoihin liittyviä asioita

Pisteet ja arviointiperusteet: 5 p, laadullinen arviointi

Moduuli 6/Tilinpäätös

Kilpailija tekee tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä tehtäviä.

Pisteet ja arviointiperusteet: 20 p, määrällinen arviointi.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit