313

Ekonomiförvaltning / Final

Finalister

Jenna Koskelin

Business College Helsinki

Aada Kristo

Hyria

Igor Slawik

Mercuria

Riku Timoskainen

Riveria

Elma Tokola

Koulutuskeskus Salpaus

Veeti Turunen

Mercuria

Nea Uimonen

Riveria

Joonatan Öhman

Business College Helsinki

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

De tävlande har i uppgift att klara av mångsidiga uppgifter i ekonomiförvaltning gällande löneräkning, bokföring och bokslutsarbete. Under tävlingsdagarna utför de tävlande olika uppgifter. Tävlingsuppgifterna är planerade så att de ska motsvara äkta arbetslivssituationer. Kraven på kunnande och bedömning i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i affärsverksamhet, särskilt på kravnivån berömliga (B5) i examensdelarna bokföring, löneräkning och periodisering.

Tidtabell för grenen

ti 21.5.2024 kl. 8.00-16.00

ons 22.5.2024 kl. 9.00-16.00

to 23.5.2024 kl. 8.30-11.30

Material och maskiner

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:

Separat bildskärmsenhet, hörlurar vid behov

Den tävlande ska ta med följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

Egen bärbar dator som har

-tillämpningsprogram för ekonomiförvaltning,

-MS-office -program och

-Internet

Eventuellt andra material, t.ex. böcker, studiematerial, egna hörlurar

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med en egen dator, som har en ekonomiförvaltningsapp samt MS-Office -program. Den tävlande får använda Internet som hjälp samt allt möjligt annat material (pennor, anteckningsredskap, böcker, o.d. studiematerial).

Under tävlingstiden tillåts inte användning av telefon och annan kommunikation utanför tävlingsområdet.

Material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges.

Tävlingsplatserna lottas.

På tävlingsplatsen finns en skärm till som man får använda.

Kundbetjäningssituationerna bandas

Domare

  • Huvuddomare, Mikko Kurunsaari, Samiedu
  • Seppo Aaltonen, Novida
  • Rilja Linden, Novida
  • Juha Sihvonen, Taloushallintoliitto
  • Jussi Hartikainen, Ammattiliitto Pro
  • Mikko Häkkinen, Azets Oy

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling har i uppgifterna beaktats så att utgivningen och inlämningen av uppgifterna sker elektroniskt så att papper och pappersavfall som bildas kan undvikas. I uppgifterna har också ansvarsfullhet och branschens etiska principer beaktats.

Företagsamhet

Uppgifterna är till strukturen och innehållet sådana att de tävlande ska fundera på dem ur företagarens och företagsamhetens synvinkel. De tävlande uppmuntras till en entreprenöriell verksamhet, självständiga avgöranden och att utreda saker.

Arbetssäkerhet

Arbetshälsa och arbetssäkerhet blir verklighet för ergonomins del i utförandet av de dagliga uppgifterna. De tävlande får använda elbord och justerbara arbetsstolar, och de kan få använda hörlurar för att bibehålla koncentrationsförmågan. I tidtabellerna har pauser för måltider och mellanmål beaktats. På de tävlandes bord finns utskrifter för att genomföra lätt pausgymnastik och stretching.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Bokföring

Uppgift

Den tävlande ska för en specialtillbehörsaffär göra bokföringen för december 2023 utgående från materialet för den tiden.

I uppgiften ska månadsbokföringen göras utgående från materialet. 

Poäng och bedömningsgrunder: 30 p, kvantitativ bedömning

Modul 2/Bokföring av bokslutsperiodiseringar

Uppgift

Den tävlande ska utgående från hanteringen av den föregående bokföringen göra bokföring av bokslutsperiodiseringar.

Poäng och bedömningsgrunder: 15 p, kvantitativ bedömning

Modul 3/Kundbetjäningsuppgift i bokföring

Uppgift

Den tävlande ska som kundbetjäningssituation muntligt för domarna redogöra för saker som har med bokföringsteman att göra.

Poäng och bedömningsgrunder: 5 p, kvalitativ bedömning

Modul 4/Löneräkning

Uppgift

Den tävlande utför olika uppgifter i löneräkning. 

Poäng och bedömningsgrunder: 25 p, kvantitativ bedömning

Modul 5/Kundbetjäningsuppgift i löneräkning

Uppgift

Den tävlande ska som kundbetjäningssituation muntligt för domarna redogöra för saker som har med löneräkningsteman att göra.

Poäng och bedömningsgrunder: 5 p, kvalitativ bedömning

Modul6/Bokslut

Uppgift

Den tävlande utför uppgifter som har med uppgörandet av bokslut att göra.

Poäng och bedömningsgrunder: 20 p, kvantitativ bedömning

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners