316

Kiinteistönhoito / Finaali

Finalistit

Tuomas Hyvärinen

Savon ammattiopisto

Max Miettunen

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Oskari Myöhänen

Ammattiopisto Spesia

Ilkka Raninen

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Veikka Roininen

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävissä osoitetaan kiinteistönhoidon perusosaamista työtehtävissä, jotka liittyvät kiinteistön hoitoon ja kunnossapitoon sen ulko- ja sisäalueilla. Pääpaino on tehtäväkokonaisuuden hallinnassa, oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa.

Kilpailija perehtyy annettuihin tehtäviin ja valitsee oikeat työvälineet, materiaalit ja menetelmät.  Hän toteuttaa tehtävän loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen tehtävänannossa kerrotut työt valmiiksi ja työpisteen kuntoon. 

Työskentelyssä kilpailijan tulee ottaa huomioon työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn asiakaspalvelulähtöisyys.  

Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvitessaan apua. Annettu ohjaus voi vähentää arvioinnista saatavia pisteitä.  

Mikäli kilpailija vaarantaa tehtävän aikana omaa tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää. Suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, jonka jälkeen tuomarit antavat työskentelystä palautteen.   

Arviointi perustuu Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalan pakollisiin ja/tai valinnaisiin tutkinnon osiin. Osaamistaitovaatimukset ovat tutkinnon perusteiden mukaiset.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on maksimissaan 100p. 

Arviointia on sekä määrällistä, että laadullista. Pääasialliset arviointikriteerit ovat: 

 • työn aloitus  
 • työskentely ja yrittäjyys   
 • digitaidot 
 • kestävä kehitys                              
 • suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu  
 • työympäristön siisteys   
 • ergonomia ja työturvallisuus  
 • työskentelyasennot eri työvaiheissa  
 • työvälineiden ja osien käsittelyotteet              
 • työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely              
 • työn laatu          
 • itsearviointi
 • asenne omaan työhön ja sen arviointi

Lajin aikataulu

Lajin kilpailut ajoittuvat kilpailupäiville seuraavan aikataulun mukaisesti. Tarkempi kilpailuaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

21.5. klo 8-16

22.5. klo 8-16

23.5. klo 8-12

Materiaalit ja laitteet

Kilpailujärjestäjä varaa suorituspaikoille tarvittavat kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvälineet sekä käyttö- ja tehtäväohjeet. Tarkemman kilpailukutsun yhteydessä kilpailijoille lähetetään työkalulista, jotka kilpailija tuo mukanaan. Kilpailuissa käytetään mm. seuraavia työkaluja, laitteita ja ohjelmia:

 • akkukäyttöinen Ego Power+ Multitool työvälineet
 • piha- ja ulkoalueiden hoidossa tarvittavia käsityövälineitä ja tarvikkeita
 • sähköinen huoltokirja: Huoltokanava.fi

Käytännön ohjeita

Kilpailijalla on mukanaan kilpailupaikalla: 

 • henkilökortti, ajokortti tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös kuvallinen KELA-kortti kelpaa) 
 • oman oppilaitoksen suojavaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet (suojalasit, kuulosuojaimet,  suojakäsineet ja turvakengät)
 • mikäli kilpailijalla on käytössään jonkin henkilökohtainen laite, jota hän tarvitsee muuhun kuin kilpailutehtävän suorittamiseen, on tästä ilmoitettava etukäteen ja hyväksytettävä laite tuomaristolla 

Tuomarit

 • Päätuomari Heikki Nousiainen, Spesia
 • Mika Lappi, ISS-palvelut Oy
 • Jyrki Tuovinen, Niiralan kulma Oy
 • Janne Miettinen, Niiralan kulma Oy
 • Aki Savolainen, Sinimäen kiinteistönhoito Oy
 • Markus Silventoinen, Niiralan kulma Oy
 • Jarmo Miettinen, Niiralan kulma Oy
 • Ari Karttunen, Niiralan kulma Oy

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit