316

Kiinteistönhoito / Semifinaali

Aika

Tiistai 30.1.2024

Keskiviikko 31.1.2024

Kilpailupaikat

  • Sedu, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki

Semifinaalikoordinaattori

Aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä aika on yhteensä: 1,5h

Päivän alustava aikataulu:

8.00 – 9.00       Ilmoittautumisaika ja yleinen ohjeistus kilpailijoille ja huoltajille. Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä.

9.00 – 16.00     Kilpailuaika. Semifinaalin järjestäjä suunnittelee päivän tarkemman aikataulun.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin. 

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

  • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös kuvallinen KELA-kortti kelpaa)
  • oman oppilaitoksen suojavaatetus, suojalasit, käsineet ja turvakengät

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailutehtävä muodostuu yhdestä työkokonaisuudesta joka sisältää havainnointia ja niiden perusteella tehtäviä huoltotöitä sekä lopuksi kilpailijan on tehtävä raportti valmiiseen pohjaan tehdyistä huoltotehtävistä. Kilpailija suunnittelee itsenäisesti tehtävien huoltotöiden suorittamisjärjestyksen, huomioiden työturvallisuuden, ekologisuuden ja vastuullisen toiminnan periaatteet. Tehtävän arviointiperusteet ovat kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen tutkinnon osan kiitettävän arviointikriteereiden mukaiset.

Kilpailijan perehtyy annettuun tehtävään ja valitsee oikeat työvälineet, lisälaitteet sekä menetelmät. Hän toteuttaa tehtävän loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen tehtävänannossa havaitut huoltotyöt sekä raportin valmiiksi ja työpisteen kuntoon.

Työskentelyssä kilpailijan tulee ottaa huomioon työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn asiakaspalveluluonne. Ennen kilpailusuorituksen aloittamista kilpailijoille selvitetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Kilpailijan tulee olla varautunut siihen, että tuomaristo esittää kilpailusuorituksen aikana tai sen jälkeen tehtävään liittyviä kysymyksiä. Työskentelypisteitä voi olla useampi, mutta ne tulee sijoittaa niin, että niissä työskentelevät eivät ole näköyhteydessä toisiinsa. Kilpailutehtävässä osoitetaan kiinteistönhoidon perusosaamista ja pääpaino on tehtävän oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa. Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvitessaan apua. Kilpailijalle kerrotaan, miten annettu ylimääräinen ohjaus vähentää arvioinnista saatavia pisteitä.

Mikäli kilpailija vaarantaa tehtävän aikana omaa tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää. Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, jonka jälkeen tuomarit antavat työskentelystä palautteen.

Pääasialliset arviointikriteerit:

Arvioinnin pohjana käytetään Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalan tutkinnon osia. Osaamisvaatimukset perustuvat tutkinnon perusteiden kiitettävään tasoon.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta (Sääntö kohta 7.5)

Arviointi perustuu määrälliseen ja laadulliseen arviontiin.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1

Tehtävä

Tehtävä sisältää yhden tehtävämoduulin, pääasiallisia arviointikriteereitä ovat:

Työn aloitus

Työskentely ja yrittäjyys

Kestävä kehitys 

Suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen 

Kierrätys ja jätteiden lajittelu 

Työympäristön siisteys 

Ergonomia ja työturvallisuus 

Työskentelyasennot eri työvaiheissa

Työvälineiden ja osien käsittelyotteet 

Työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely 

Työn laatu 

Itsearviointi 

Asenne omaan työhön ja sen arviointi 

Kehittäminen  

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus

työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen 

annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen.

kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi. 

työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen 

työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus 

asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle.

Pisteet:

  • Tehtävä modulin yhteenlasketut maksimipisteet ovat 100 pistettä.

Kaikkien moduulien yhteisaika 1,5 h

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit