406

Sähköasennus / Semifinaali

Kilpailuaika

Tiistai 30.1.2024

Keskiviikko 31.1.2024

Torstai 1.2.2024

Kilpailupaikat

Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Kampus 5
Sähköosasto
PL 51308
00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:
Sturenkatu 18-22
00510 Helsinki

Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Teollisuustalo
Sähköosasto
Keskikatu 69
95400 Tornio

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Päivän tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Kilpailutehtävään käytettävä aika on 6 tuntia.

Kilpailijan kilpailupäivä ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Materiaalit ja laitteet

 • asennustarvikkeet
 • tyypillisiä asennuskalusteita
 • pienkiinteistöjen asennuskaapelit esim. MMJ, MCMK, AMCMK
 • pienkiinteistöjen keskukset ja keskustarvikkeet.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle mm. seuraavat tarvikkeet ja työvälineet: 

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • luonnostelu- ja muistiinpanovälineet, kynät ja paperia
 • käyttöönottotarkastusmittari, yleismittari, pihtiampeerimittari ja yleismittari
 • johtojen merkintään soveltuva tarrakirjoitin
 • henkilökohtaiset työkalut, suojaimet

Tarkempi erittely tarvikkeista kilpailukutsussa.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailulajin tehtävien sisältö kohdistuu sähköasentajan laaja-alaisen työnkuvan sisältämiin ammattitaitoa mittaaviin työtehtäviin. Tehtävät on pyritty laatimaan siten, että ne muistuttaisivat mahdollisimman paljon todellisia sähköasentajan työtehtäviä. Työtehtävänä on asentaa suunnitelmien mukainen kokonaisuus käyttökuntoon ja antaa työstä käytön opastus.  

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 p. 

Arvioinnissa on pyritty painottamaan oleellisimpia asioita toiminnan kannalta. Tuomareina toimivat pääsääntöisesti samat henkilöt jokaisena kilpailupäivänä, jotta arviointi on mahdollisimman tasapuolinen.

Suunnitelmaan kuuluvat asiakirjat
 • työselostus
 • tasopiirustus
 • seinälayoutpiirustus
 • keskuskaavio
 • toiminnan kuvaus

Asennuksissa noudatetaan SFS6000-standardisarjaa (2022) sekä hyvää asennustapaa. Kiinnitysväli naula- ja ruuvikiinnikkeillä vaaka- ja pystysuorassa asennuksessa on 0,17–0,23 m. Ensimmäinen kiinnike asennetaan 5…10 cm rasiasta, kytkimestä, kojeesta tai kaapelin mutkasta. -Pistorasia asennetaan 1700 mm lattiasta. Metalliputki kiinnitetään putkenpäistä 50-100 mm etäisyydeltä, kiinnitysväli ei saa ylittää 700mm missään kohtaa asennusta. Metalliputkien yhteydessä käytetään muovisia putkenpäätteitä. Komponenttien sijoittelu selviää tasopiirustuksesta ja seinälayoutpiirustuksesta.

Työlista
 • Pistorasian asennus
 • Moottorin asennus
 • Moottorisuojakytkimen asennus
 • Moottorikaapelin mekaaninen suojaus
 • Merkinnät, mittaukset, dokumentointi, käytön opastus
Merkinnät

Johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet merkitään keskuksen kanteen keskuskaavion mukaisin tekstein. Komponentit merkitään keskuksen sisällä lähdönmukaisin tunnuksi esim. 1F1. Johdot merkitään ryhmätunnuksilla, tunnus keskuksen päähän esim. F1.1.- 1.3. ja kojeilla vastaosoitteilla esim. RK F1.1.-1.3., merkinnässä käytettävä kaapelin merkintään suunniteltua merkintää.

Merkinnät tehdään tarrakirjoittimella.

Asiakirjat

Asiakkaalle luovutetaan valmiin työn mukaisesti täydennetyt piirustukset ja tarkastuspöytäkirjat. Tarkastuspöytäkirjaan täydennetään kohteen tiedot ja tarkastuksen mukaiset tulokset tulkintoineen asiakirjan ohjeen mukaisesti. Myös asennusohjeet luovutetaan vastaanottajalle.

Tarkastuspöytäkirjana on ST-kortiston asiakirja ST51.21.06. Moottorin mittaustuloksille on oma mittauspöytäkirja, käytettävän pöytäkirjan malli on kilpailukutsun mukana.

Käytönopastus

Asiakkaalle annetaan laitteistojen käytönopastus

Arvioinnin kokonaisuus

 • Työ- ja sähkötyöturvallisuus 14 p.
 • Käyttöönotto, testaus ja toiminta 20 p.
 • Mitat ja ulkonäkö 20 p.
 • Laitteiden – ja johtoteiden asennus 12 p.
 • Johdotus ja liitokset 12 p.
 • Asiakaspalvelu ja dokumentointi 14 p.
 • Kestäväkehitys ja yrittäjyys 8 p.
 • Yhteensä 100 p.

Pääasialliset arviointikriteerit

Tehtävässä arvioidaan mm.:

Työ- ja sähkötyöturvallisuus

 • työympäristön siisteys, henkilökohtaisten suojainten käyttö, huolehtiminen työskentelyn aikaisesta työ- ja sähkötyöturvallisuudesta

Käyttöönotto, testaus ja toiminta

 • käyttöönottotarkastukset mittauksineen, komponenttien kytkennät, asennusten toimivuus

Mitat ja ulkonäkö

 • ovatko asennuskorkeudet ja -etäisyydet annettujen mittojen mukaisia                     
 • Laitteiden ja johtoteiden asennus, suunnitelmien noudattaminen
 • johtoteiden suoruus ja kalusteiden kiinnitys, järjestäjän ja valmistajien ohjeet

Laitteiden- ja johtoteiden asennus

 • keskuksen, laitteiden ja kaapeleiden asennus
 • asennuksen ulkonäkö

Johdotus ja liitokset

 • keskuksen ja laitteiden sisäiset johdotukset ja liitokset

Asiakaspalvelu ja dokumentointi

 • loppudokumentointi, valmiin työn esittely ja käytön opastus asiakkaalle

Kestäväkehitys ja yrittäjyys

 • työkalujen käyttö, ergonomia, materiaalien käsittely ja kierrätys.

Pulmatilanteissa voi kääntyä tuomarien puoleen, jotta työssä pääsee eteenpäin.

Järjestelyjä koskevat kysymykset eivät vaikuta arviointiin. Varsinaista asennustyötä koskevat kysymykset voivat vaikuttaa arviointiin.

Sähkötyö- tai työturvallisuuden vaarantamisesta huomautetaan. Jos huomautuksen jälkeen turvallisuus edelleen vaarantuu, työ keskeytetään ja suoritus hylätään.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1/Voimapistorasian asennus

Tehtävä

Työssä asennetaan käyttökuntoon voimapistorasia harjoitusrakenteeseen, pistorasia on jatkuva toiminen. Tehtävässä työskennellään rakennustyömaalla ulkotiloissa.

Moduuli 2/Sähkökäyttöisen vesipumpun moottorin asennus

Tehtävä

Sähkömoottorikäyttöä syötetään osassa 1 käyttöönotetusta voimapistorasiasta. Moottori suojataan moottorinsuojakytkimellä. Moottori kiinnitetään rakenteeseen tasopiirustuksen ja seinälayoutpiirustuksen mukaiseen sijaintiin. Moottorikaapeli suojataan metallisella suojaputkella. Moottorikaapelin asennuksessa tulee huomioida mahdollisesti tulevaisuudessa tarvittavat huoltotoimenpiteet. Moottorin pyörimissuunta myötäpäivään.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit