P3

Liiketoiminta / Semifinaali

Aika

Torstai 1.2.2024

Kilpailupaikat

Ammattiopisto Spesia
Jyväskylä Forum
Kauppakatu 22
40100 Jyväskylä

Ammattiopisto Spesia
Mannilantie 27
04400 Järvenpää

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Kilpailutehtävät suoritetaan klo 9–16 välisenä aikana. Päivän tarkempi aikataulu kerrotaan semifinaalikutsussa.

Semifinaali järjestetään samanaikaisesti ja samanlaisena kahdella paikkakunnalla.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle tehtävissä tarvittavat työvälineet, puhelimen, kilpailumateriaalin, kalusteet sekä materiaalit hinta-, tuote- ja asiakasinformaatiota varten.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet:

  • kuvallinen henkilöllisyystodistus
  • oman oppilaitoksen antama työvaatetus
  • kilpailussa tarvittavat henkilökohtaiset apuvälineet, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritelty
  • halutessaan omia eväitä tai omaa tekemistä

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Semifinaalitehtävässä kilpailijalta odotetaan asiakaspalveluosaamista, viestintää suomeksi ja englanniksi sekä työyhteisössä toimimisen, myymälätyöskentelyn ja tuloksellisen toiminnan perustaitoja. Kilpailija työskentelee yrittäjämäisellä työotteella huomioiden kestävän kehityksen sekä työturvallisuuden. 

Kilpailu on yksilökilpailu. Semifinaali muodostuu yksilötehtävistä sekä ryhmätehtävästä.

Kilpailuun osallistuvat ammatillisen koulutuksen opiskelijat, joille on oppilaitoksessa laadittu erityisen tuen päätös tai vaativan erityisen tuen päätös.

Semifinaalitehtävissä huomioidaan kilpailijan tuloksellisen toiminnan perustaidot, työyhteisötaidot, asiakaspalveluosaaminen, viestintä suomeksi ja englanniksi sekä myymälätyöskentely.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden kilpailutehtävän aikana, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Semifinaalitehtävän arviointi pohjautuu liiketoiminnan perustutkinnon pakollisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin. Osaamistavoitteet perustuvat tutkinnon perusteiden tyydyttävään tasoon.

Tarkempi arviointi perustuu kilpailussa käytettävään CIS-pistelaskuohjelmaan. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 pistettä.

Arvioinnissa on määrällisiä arviointikohteita, jotka ovat mitattavia tai todennettavia, sekä laadullisia arviointikohteita, jotka perustuvat ennalta määritellyn toimintatavan tai lopputuloksen saavuttamiseen.

Tuomarit arvioivat kunkin kilpailusuorituksen erikseen. Kilpailun tulos määräytyy yhteenlaskettujen pisteiden mukaisesti. Tasapisteissä painotus on asiakaspalvelussa.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia): 

Moduuli 1/Tuloksellinen toiminta

Tehtävä

Kilpailija vastaa kirjallisesti tulokselliseen toimintaan liittyviin monivalintatehtäviin. Kilpailija saa tehtävässä käyttöönsä taskulaskimen ja muistiinpanovälineet.  

Arviointi on määrällistä ja arvioinnin kohteena on tuloksellisen toiminnan peruskäsitteiden tunteminen.   Kilpailijan odotetaan ymmärtävän kannattavan yritystoiminnan tavoitteet.

Käytettävissä oleva aika: 15 min

Pisteet: 15 p.

Moduuli 2/Työyhteisössä toimiminen

Tehtävä

Kilpailijan tehtävänä on osallistua aktiivisena ryhmän jäsenenä työyhteisön neuvottelutilanteeseen. Tavoitteena on suunnitella työhyvinvointia edistävä tapahtuma kyseiselle työyhteisölle. Tehtävän lopuksi kilpailija arvioi suullisesti omaa suoriutumistaan ja työhyvinvointiaan.

Arviointi on pääosin laadullista ja arvioinnin kohteena ovat kilpailijan tiimityötaidot ja vuorovaikutuksen sujuvuus toimittaessa erilaisten ihmisten kanssa. Kilpailijan odotetaan tuntevan työhyvinvoinnin ja kestävän kehityksen periaatteet. Arvioinnissa huomioidaan kilpailijan osallistuminen toteuttamiskelpoisen suunnitelman valmistelemiseen. 

Käytettävissä oleva aika: 20 min + 5 min itsearviointi

Pisteet: 30 p.

Moduuli 3/Asiakaspalvelu

Tehtävä

Kilpailijan tehtävänä on työskennellä itsenäisesti asiakaspalvelijana Spesia Puodissa, jonka valikoimiin kuuluu lahjatavaroita ja käyttöesineitä eri tavarantoimittajilta. Työtehtävinä on myymäläympäristön siisteydestä huolehtiminen, Harvia-saunatuotteiden vastaanotto ja esillepano sekä asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen. 

Arviointi on sekä määrällistä että laadullista. Arviointikohteita ovat mm. kilpailijan valmistautuminen asiakaspalvelutehtävään yrittäjämäisellä asenteella, asiakaslähtöinen myymälätyöskentely, palvelutilanteiden hoitaminen kielitaitoa (suomi ja englanti) hyödyntäen sekä myönteisen asiakaskokemuksen luominen.

Käytettävissä oleva aika: 20 min

Pisteet: 55 p.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit