P4

Puhdistuspalvelu / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 31.1.2024

Torstai 1.2.2024

Kilpailupaikka

Ammattiopisto Spesia
Vasarakatu 27
40320 Jyväskylä

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Lajin kilpailutehtävien laajuus perustuu Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osaamisalan tutkinnon perusteisiin.

Semifinaalikilpailu suoritetaan kahden kilpailupäivän aikana 31.1. ja 1.2.2024. 

Suoritusaikaa on varattu 30 minuuttia/kilpailija ja itsearviointi 15 minuuttia.

Tuomari ilmoittaa kilpailijoille, kun tehtävän suoritusaikaa on jäljellä 10 minuuttia.

Alustava aikataulu

8.00 –  8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9.00 – 16.00 Kilpailuaika

Semifinaalin järjestäjä suunnittelee päivän tarkemman aikataulun, joka ilmoitetaan kilpailijalle kutsukirjeessä.

Materiaalit ja laitteet

Siivousvaunu: Vileda 02001097 Origo 500 HX.

Siivousaine:  Diversey

Yhdistelmäkone: i-mop XL Basic-yhdistelmäkone ajo- ja parkkituella.

Saippuannostelija: Dispenso annostelulaite, varsi 5,5 cm.

Käytönnön ohjeita

Kilpailija tuo oman oppilaitoksen hyväksymän työvaatetuksen ja  -jalkineet. Kertakäyttösuojakäsineet annetaan kilpailupaikalla. 

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kun niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Kuvallinen henkilötodistus tai ajokortti tms. tai muu sellainen henkilöllisyyden todistamiseksi.  (KELA-kortti kelpaa)

Matkapuhelimen käyttö kilpailun aikana on kielletty.

Kilpailun tarkempi aikataulu  ilmoitetaan kilpailijoille kutsukirjeessä.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailu on yksilökilpailu. Ennen kilpailutehtävän aloitusta kilpailijoille kerrotaan lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Ennen kilpailun alkua kilpailijoille esitellään kilpailu-alue ja kilpailussa käytettävä I-Mop XL BASIC yhdistelmäkone.

Kilpailija suorittaa esteettömän wc-tilan ylläpitosiivouksen ja käyttää I-Mop XL BASIC yhdistelmäkonetta lattian pesussa. I-Mop on jokaiselle kilpailijalle käyttövalmiina. Koneessa on ajo-ja  parkkituki.

Kilpailija suorittaa työn annetussa ajassa esteettömän wc:n työohjeen mukaisesti.

Kilpailun suorittaa kaksi kilpailijaa samanaikaisesti omissa tiloissaan, samanlaisissa työpisteissä.

Kilpailutehtävässä näytetään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perusosaamista. Pääpaino on tehtävän oikeassa suoritustavassa, aseptisessa työjärjestyksessä ja lopputuloksessa. Kilpailutehtävä on sovellettu Siistii-kirjan WC-tilan siivous-työohjeesta.

Jos kilpailija vaarantaa tehtävän aikana omaa tai muiden työturvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, jonka jälkeen tuomarit antavat työskentelystä palautteen.

Pääasialliset arviointikriteerit:

Osaamisvaatimukset perustuvat tutkinnon perusteiden tyydyttävään (T1) tasoon.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta:

Määrällistä arviointi 60 %

Laadullista arviointia 40 %

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0– 100 p.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään.

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, ergonominen työskentely, yrittäjyys sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn asiakaspalveluluonne.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia): 

Moduuli 1

Tehtävä

  • Esteettömän wc-tilan ylläpitosiivous 60 pistettä
  • Yhdistelmäkoneella ajo ja itsearviointi 20 pistettä
  • Ergonomia, työturvallisuus, yrittäjyys, itsearviointi 20 pistettä

Arvioinnin tavoitteena on tutkinnonperusteiden T1 taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, aseptisiin työtapoihin, ammatillisuuteen sekä työ- ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Tuomaristo koostuu työelämän edustajista sekä ammatillisen erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen antamalla pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit