601

Automaatioasennus / Finaali

Finalistit

Valtteri Anttila

Careeria

Viljami Isopahkala

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu

Santeri Keinänen

Luksia

Kasper Knaapinen

Luksia

Iikka Pyykölä

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu

Aati Saukkonen

Riveria

Lauri Valkokallio

Savon ammattiopisto

Aku Vilponen

Careeria

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Kilpailutehtävät

Tavoitteena on asentaa ja kytkeä sekä ohjelmoida ja säätää automaatiojärjestelmää, jolla voidaan hallita prosessissa nesteen liikkumista eri säiliöissä. Lisäksi erillisenä tavoitteena on rakennusautomaatiojärjestelmän osioon liittyvä käyttöönotto.

Kilpailutehtävän sisältö ja vaativuus perustuu sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa määritettyihin tutkinnon perusteisiin.

Lajin aikataulu

Ennen finaalikilpailua käydään kaksipäiväinen laitetoimittajakoulutus kisatehtävän ohjausjärjestelmiin ja niiden käyttöön, jotta harjoittelu finaalia varten voidaan aloittaa. Tästä tiedotetaan finaaliin osallistujia erikseen.

Finaalikilpailu suoritetaan kolmen päivän aikana, joista kaksi ensimmäistä tehdään prosessiautomaatioasennuksen tehtäviä ja kolmantena päivänä ohjelmoidaan rakennusautomaatiojärjestelmää.

Arviointi suoritetaan moduuleittain, osin päivän aikana ja heti päivän päätteeksi.

Materiaalit ja laitteet

Tehtävissä tarvittava materiaali, jota ei mainita itse tuotavaksi, jaetaan kilpailutehtävän ohjeistuksen yhteydessä.

Kilpailupaikat arvotaan ensimmäisenä päivänä kilpailun ajaksi.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

 • Henkilökohtaiset suojavarusteet: turvakengät, silmäsuojat, kuulosuojaus, suojakäsineet ja työvaatteet (huomiovärillinen yläosa)
 • Muistiinpanovälineet työnaikaiseen dokumentointiin
 • Akkuporakoneen + avartajan/kuusi-aukkoterä 22,5 mm
 • Johtimien ja kaapelien katkaisu sekä kuorintatyövälineet
 • Holkkipihdit/-puristimet, ruuvimeisselit, irtokärkisarjan ja pienen hylsyväänninsarjan
 • Käyttöönottotesterin jännitteettömiä käyttöönottomittauksia varten
 • Tietokoneen (ml. tarvittavat kaapelit), jossa tulee olla ohjelmointia varten TIA-Portal ohjelmisto asennettuna (versio 18)

Automaatioasennuslajin kisa-alueella on rajatut rauhoitetut alueet tehtävän suorittamiseen, jossa ei sallita liikkumista kuin kisailijalla, tuomareilla sekä lajiohjausryhmän jäsenillä. Kisa-alueella liikkumista on selvennetty lattiateippauksilla. Jokaisen kisa-alueella liikkujan pitää huolehtia asianmukaisesta työturvallisuusvarustuksesta ohjeiden mukaan.  

Kisa-alueelta löytyy taukotila, johon voi tuoda omia eväitä. Eväitä ei ole lupa nauttia tehtävien suorittamiseen tarkoitetuilla alueilla.

Esimerkki-
tehtävä

Tehtäväsi on:

• Täydentää asennus- ja muutostyöt dokumenttien mukaisiksi.

• Ohjelmoida järjestelmän toiminta kuvauksen mukaiseksi.

• Suorittaa käyttöönotto ja ohjata prosessia.

Kytkentöjä on osittain esivalmisteltu ja ennakkoon annettuihin dokumentteihin on tullut lisäyksiä. Noudata asennuksissa sähköturvallisuuden edellyttämiä suojauksia, turvallisia ja hyviä asennus- ja työtapoja, kestävän kehityksen huomioimista sekä sanallisesti annettuja ohjeita.

Toiminnan yleisesittely:

 • Käytetään taajuusmuuttaja ohjattua keskipakopumppua käsi- ja automaattiohjauksissa osana säätöjärjestelmää.

• Turvapiirissä olevat lukitukset pysäyttävät prosessin hallitusti.

• Prosessia ohjataan kosketusnäytöltä (HMI).

• Taajuusmuuttaja, kosketusnäyttö ja hajautettu-IO ovat Profinet-väylässä.

Lisäykset ja vianhaku:

• Prosessiin lisätään varmentava lisäkomponentti.

• HMI:llä esitetään mittaustietoja toimintaselostuksen mukaisilla suureilla.

• Kytkennässä olevien vikojen haku ja korjaus tai muutostyö.

Tuomarit

 • Päätuomari Ville Torvinen, Siemens
 • Jarmo Kainumaa, Luksia
 • Timo Lehmusvuori, Careeria
 • Kari Laitila, Ekami
 • Joona Tikka, Mondi
 • Santtu Hujanen, Mondi
 • Petri Räihä, Yara
 • Kari Hyvönen, Ouman

Kestävä kehitys

Kisatehtävän suorittamisessa muodostuneet jätteet ja niiden lajittelu huomioidaan suorituksessa. Kilpailuympäristö ja materiaalit kierrätetään

100%:sesti opetuskäyttöön.

Yrittäjyys

Kisapaikalla on näkyvissä automaatioasennukseen liittyvien yritysten haastatteluja tai esittelyjä. Kisailijoiden oman työn hinnoittelun ymmärrystä arvioidaan.

Työturvallisuus

Jännitetyö on kielletty. Jännitteettömyyden varmentaminen SFS 6002 -standardin mukaisesti. Käyttöönottomittaus toteutetaan SFS 6000 standardisarjan vaatimusten mukaisesti. Työalueen siisteys on työturvallisuuden yksi arviointikohde. Jännitetyön vahingossa tekeminen vaikuttaa arviointiin ja siitä saa varoituksen. Kahdesta jännitetyövaroituksesta kilpailijan suorittaminen keskeytetään.

Automaatioasennuksen kisa-alueella oltaessa on aina oltava turvakengät ja huomiovärillinen vaate, paitsi tuomarien tilassa ja taukotilassa, joita ei luokitella työalueeksi. Kilpailijoilla on kilpailutehtävän aikana oltava käytettävissä turvakengät, soveltuva työvaatetus, suojalasit, viiltosuojahanskat, kuulosuojaus sekä kypärä. Varusteita käytetään tehtävänkuvan tarpeen mukaan.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Vesiprosessin saattaminen toimintakykyiseksi

Käytettävä aika: 7 h

Pisteet: 40 p

Tehtäväkuvaus:

Kytkentöjä on osittain esivalmisteltu ja ennakkoon annettuihin dokumentteihin on tullut muutoksia. Asennustyöt tehdään jännitteettömänä. Täydennetään asennus- ja muutostyöt dokumenttien mukaisiksi. Tehdään käyttöönottomittaukset ja todetaan asennus turvalliseksi. Parametroidaan järjestelmä sille tasolle, että voidaan esittää ohjausten toimivuus ajamalla prosessin laitteita ”KÄSI”-ohjauksilla.

Moduuli 2/Vesiprosessin saattaminen toimintakuntoon

Käytettävä aika: 7 h

Pisteet: 40 p

Tehtäväkuvaus:

Ohjelmoidaan ohjausjärjestelmä toimimaan tehtävänannon mukaisesti. Prosessia ajetaan ”KÄSI” ja ”PID”-ohjauksilla. Tehdään prosessille toiminnallinen käyttöönotto, jossa esitellään käyttö- ja suojaustoiminnot.

Moduuli 3/Rakennusautomaation demo laitteisto

Käytettävä aika: 4 h

Pisteet: 20 p

Tehtäväkuvaus: Suoritetaan demolaitteiston avulla rakennuksen lämmityspiirin ohjausjärjestelmän käyttöönottoa automaatioasentajan näkökulmasta.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit