601

Automationsteknik / Final

Finalister

Valtteri Anttila

Careeria

Viljami Isopahkala

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu

Santeri Keinänen

Luksia

Kasper Knaapinen

Luksia

Iikka Pyykölä

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu

Aati Saukkonen

Riveria

Lauri Valkokallio

Savon ammattiopisto

Aku Vilponen

Careeria

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Syftet är att installera och koppla samt programmera och reglera ett automationssystem, med vilket man i en process kan hantera en vätskas cirkulation i olika behållare. Ett särskilt syfte är dessutom en modul gällande ibruktagning av ett byggnadsautomationssystem.

Tävlingsuppgiftens innehåll och krav baserar sig på examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsbranschen.

Grenens tidtabell

Innan finaltävlingen hålls en tvådagars leverantörsutbildning i tävlingsuppgiftens styrsystem och användningen av dem, så att övningarna inför finalen kan inledas. De som deltar i finalen informeras särskilt om detta.

Finaltävlingen genomförs under tre dagar, av vilka man under de två första utför uppgifter i installation av processautomation och den tredje dagen programmeras ett byggnadsautomationssystem.

Bedömningen genomförs modulvis, delvis under dagen och genast efter att dagen avslutats.

Material och maskiner

Material som behövs i uppgifterna, men som man inte har uppmanats ta med, delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges.

Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela tävlingstiden.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • Personlig skyddsutrustning: säkerhetsskor, skyddsglasögon, hörselskydd, skyddshandskar och arbetskläder (övre del i varselfärg).
 • Anteckningsmaterial för dokumentation under arbetet
 • Sladdlös borrmaskin + arborrnings/sexkantshålsåg 22,5 mm
 • Kapnings- och skalningsverktyg för ledningar och kablar
 • Modulartång, skruvmejslar, bitssats och liten hylsnyckelsats
 • Ibruktagningstester för spänningslösa ibruktagningsmätningar
 • Dator (inkl. programmeringskabel), som ska ha en TIA-Portal-applikation för programmering färdigt installerad (version 18)

Tävlingsområdet i grenen automationsteknik har avgränsade fredade områden där uppgifterna ska utföras, och där tillåts inga andra röra sig än de tävlande, domarna samt medlemmar i grenens styrgrupp. Hur man får röra sig på tävlingsområdet har förtydligats med golvtejpningar. Alla som rör sig på tävlingsområdet ska se till att ha ändamålsenlig arbetssäkerhetsutrustning enligt anvisningarna. 

På tävlingsområdet finns ett pausrum, dit man får föra egen vägkost. Det är inte tillåtet att inta vägkost på områden där man ska utföra uppgifter.

Exempel-
uppgift

Din uppgift är att:

• Komplettera installations- och ändringsarbetena enligt dokumenten.

• Programmera systemets funktion enligt beskrivningen.

• Göra ibruktagning och styra processen.

Kopplingarna har delvis förberetts och i de på förhand givna dokumenten har det kommit ändringar. Iaktta vid installationerna skyddsutrustning som elsäkerheten kräver, säkra och goda installations- och arbetssätt, hållbar utveckling och anvisningar som getts verbalt.

Allmän presentation av verksamheten:

 • Frekvensombrytarstyrd centrifugalpump används vid manuell och automatstyrning som en del av reglersystemet.

• Låsningar i säkerhetskretsen stoppar processen kontrollerat.

• Processen styrs från pekskärmen (HMI).

• Frekvensombrytaren, pekskärmen och distans-IO finns i Profinet-bussen.

Tillägg och felsökning:

• Processen kompletteras med en säkrande tilläggskomponent. 

• På HMI visas mätuppgifter med storheter enligt verksamhetsbeskrivningen.

• Sökning och reparation av fel i kopplingen eller ändringsarbete.

Domare

 • Huvuddomare Ville Torvinen, Siemens
 • Jarmo Kainumaa, Luksia
 • Timo Lehmusvuori, Careeria
 • Kari Laitila, Ekami
 • Joona Tikka, Mondi
 • Santtu Hujanen, Mondi
 • Petri Räihä, Yara
 • Kari Hyvönen, Ouman

Hållbar utveckling

Avfall som bildas när tävlingsuppgiften utförs och avfallssortering beaktas i prestationen. Tävlingsmiljön och materialen återvinns 100% för användning i undervisningen.

Företagsamhet

På tävlingsplatsen kan man få se företagsintervjuer eller -presentationer som har med automationsinstallation att göra. De tävlandes förståelse för prissättning av det egna arbetet bedöms.

Arbetssäkerhet

Spänningsarbete är förbjudet. Spänningslösheten säkras enligt SFS 6002 -standarden. Ibruktagningsmätningen genomförs enligt SFS 6000 standardseriens krav. Arbetsområdets prydlighet är ett bedömningsobjekt i arbetssäkerhet. Om man utför spänningsarbete i misstag, påverkar det bedömningen och man får en varning för det. Vid två spänningsarbetsvarningar avbryts den tävlandes prestation.

På tävlingsområdet för automationsteknik ska man alltid ha skyddsskor och ett klädesplagg i varselfärg, förutom i domarens rum och i pausrummet som inte klassificeras som arbetsområde.  De tävlande ska under tävlingsuppgiften ha säkerhetsskor, lämpliga arbetskläder, skyddsglasögon, skärskyddshandskar, hörselskydd samt hjälm. Utrustningen ska användas enligt behov i uppgiftsbeskrivningen.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Få en vattenprocess att fungera

Tid för uppgiften: 7 h

Poäng: 40 p

Uppgiftsbeskrivning:

Kopplingarna har delvis förberetts och i de på förhand givna dokumenten har det kommit ändringar. Man ska göra spänningslösa installationsarbeten. Installations- och ändringsarbetena ska kompletteras enligt dokumenten. Ibruktagningsmätningar ska göras och installationen ska konstateras vara säker. Systemet parametreras på en sådan nivå, att man kan visa att styrningen fungerar genom att köra processens anordningar med ”KÄSI” (MANUELL) -styrningar.

Modul 2/Få en vattenprocess att fungera i drift

Tid för uppgiften: 7 h

Poäng: 40 p

Uppgiftsbeskrivning:

Styrningssystemet programmeras att fungera enligt uppgiftsbeskrivningen. Processen körs med ”KÄSI”  (MANUELL) och ”PID”-styrningar. Funktionell ibruktagning av processen görs, och i den presenteras drifts- och skyddsfunktionerna.

Modul 3/Demo-utrustning för byggnadsautomation

Tid för uppgiften: 4 h

Poäng: 20 p

Uppgiftsbeskrivning: Med hjälp av demoutrustningen görs ibruktagning av styrsystemet för en byggnads värmekrets ur automationsmontörens synvinkel.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners