104 Kuljetus-logistiikka

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi tavaraliikenteessä kuljetusyrityksessä, teollisuudessa, lentokentällä, eri yritysten varastoissa tai terminaaleissa, valtiolla tai kunnalla. Työtä voidaan tehdä maanteillä ja metsissä, Suomessa ja ulkomailla. Linja-autonkuljettajan työ puolestaan on usein lähibussien, koulukuljetusten tai kaukolinjojen ajamista. Linja-autonkuljettaja voi ajaa myös tilausajoja Suomessa tai kansainvälisillä teillä.

Työajat?

Työpäivät voivat olla pitkiä ja myös vuorotyötä tehdään paljon. Työ voi olla myös matkatyötä, jolloin ajetaan pitkiä matkoja kotimaassa ja ulkomaillakin.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat logistiikan perustutkintoon. Ammattinimikkeet ovat kuorma-autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ja palvelulogistiikkatyöntekijä.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit