202 Media-tekniikka

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

Työpaikka voi olla osaamisalan mukaan esimerkiksi julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen ja toimistojen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Alan työpaikkoja löytyy erityyppisistä yrityksistä, kuten tulostusyrityksistä, kirjapainoista, kaupanalalta, mainostoimistoista ja monista muista organisaatioista, jotka tarvitsevat mediatekniikan osaamista. Työtä on ympäri Suomea.

Työajat?

Mediatekniikan ammattilaisten työajat voivat vaihdella suuresti riippuen työpaikasta, työn luonteesta ja projekteista. Monet mediatekniikan ammattilaiset työskentelevät tavanomaisina toimistotunteina, mutta projektipohjaisessa työssä, mainosasennuksessa työajat voivat olla epäsäännöllisempiä. Esimerkiksi tiukkojen aikataulujen tai avajaispäivämäärien vuoksi saatetaan tehdä pitkiä päiviä tai työskennellä viikonloppuisin.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat mediapalveluiden toteuttaja ja kuvallisen ilmaisun toteuttaja.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit