203 Media-suunnittelu

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

Alalla voi työskennellä esimerkiksi kuvaajina, äänittäjinä tai editoijina, viestintäalan assistentteina tai suunnittelijoina. Myös valokuvaajan tai tapahtumatuottajan työ on mahdollinen. Työtä on ympäri Suomen.

Mahdollisia työnantajia alalla ovat esimerkiksi mediatalot, peli- ja animaatioyhtiöt, mainos- ja viestintäosastot, media-alan tuotantoyhtiöt ja kustantamot, valokuvaamot ja työskentely yrittäjänä.

Työajat?

Media-alan ammattilaisten työajat voivat vaihdella suuresti riippuen työpaikasta, työn luonteesta ja projekteista. Monet media-alan ammattilaiset työskentelevät tavanomaisina toimistotunteina, mutta projektipohjaisessa työssä, kuten elokuva- tai pelituotannossa, työajat voivat olla epäsäännöllisempiä. Esimerkiksi tiukkojen aikataulujen tai julkaisupäivämäärien vuoksi saatetaan tehdä pitkiä päiviä tai työskennellä viikonloppuisin.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon sekä työelämän vaatimuksiin. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto sisältää viisi osaamisalaa:

Tutkintonimikkeinä ovat Mediapalvelujen toteuttaja, Kuvallisen ilmaisun toteuttaja ja Pelituotannon toteuttaja.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit