204 Tietojen-käsittely

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi talous- ja toimistotehtävissä tai IT-alan työtehtävissä erilaisissa yrityksissä tai julkisella sektorilla eri puolella Suomea.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat sekä liiketoiminnan että tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit