205 Tietokoneet ja -verkot

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

IT-tukihenkilö voi olla esimerkiksi järjestelmäasiantuntija, IT-lähituen toimija, tietoteknisten järjestelmien ylläpitäjä tai suunnittelija. Työtehtäviin voi kuulua IT-teknologian myynti, huolto, asennus ja käyttöönotto tai kouluttaminen. Tietoverkkoasentaja voi olla työelämässä esimerkiksi tietojärjestelmien asiantuntija, teollisuuden laitevalmistaja sekä järjestelmien ja palvelujen konsultti tai myyjä. Työtä on ympäri Suomea.

Työajat?

IT-tukihenkilöiden ja tietoverkkoasentajien työajat voivat vaihdella suuresti riippuen työpaikasta ja työn luonteesta. Monet IT-tukihenkilöt ja tietoverkkoasentajat työskentelevät tavanomaisina toimistotunteina, mutta joissakin tehtävissä, kuten häiriönhallinnassa tai järjestelmien ylläpidossa, saatetaan tarvita myös ilta-, yö- tai viikonlopputyötä.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon. Tutkintonimikkeinä ovat tieto- ja viestintätekniikan tutkinnossa IT-tukihenkilöjatietoverkkoasentaja.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit