308 Visuaalinen myyntityö

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

Työtä voi olla erilaisissa työpaikoissa taideteollisuuden- tai kaupanalalla esimerkiksi asiakaspalvelun/myynnin, visuaalisen myyntityön, tuotteiden valmistus- tai neuvontatehtävissä. Työtä on ympäri Suomea.

Työajat?

Visuaalisen myyntityön työajat voivat vaihdella suuresti riippuen työnantajasta, työtehtävistä ja työkohteesta. Työ voi olla päivä-, ilta- tai yötyötä, ja se voi sisältää myös viikonlopputyötä.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat taideteollisuusalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on artesaani. Visuaalisen myyntityön tutkinnon osa voidaan sisällyttää myös liiketoiminnan perustutkintoon.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit