315 Hyvinvointi-teknologia

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

Esimerkiksi lähihoitaja, joka hyödyntää työssään hyvinvointiteknologiaa, voi työskennellä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodeissa, palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa, terveyskeskuksissa, kotihoidossa ja kouluissa. Työtä on ympäri Suomea.

Työajat?

Hyvinvointiteknologiaa työssään käyttävän henkilön työajat voivat vaihdella paljon riippuen työpaikasta ja työtehtävistä. Työajat voivat olla päiväaikaan, mutta ne voivat myös vaihdella vuorotyön ja päivystysvelvollisuuden mukaan.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakollisten sekä Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä -tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammattinimikkeet ovat lähihoitaja ja perustason ensihoitaja. Lähihoitaja hyödyntää työssään hyvinvointiteknologiaa erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. 

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit