407 Talon-rakentaminen

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

Työympäristöt vaihtelevat rakennuskohteen mukaan. Talonrakentajat työskentelevät sekä sisällä että ulkona, vaihtelevissa sää- ja muissa olosuhteissa. Talonrakentaja voi työskennellä uudisrakennusten työmailla ja korjausrakennustyömailla. Talonrakentajan työpaikka voi olla esimerkiksi yritysten palveluksessa tai yksityisenä ammatinharjoittajana. Työpaikkoina ovat esimerkiksi rakennusliikkeet, rakennusalan teollisuus, rautakaupat ja kiinteistönhuoltoyhtiöt. Itsenäinen yrittäjyys on yksi vaihtoehto.

Työajat?

Tyypillisesti rakennusalan työt tehdään päiväsaikaan, mutta joissakin tapauksissa, kuten kiireellisissä projekteissa tai tietyissä olosuhteissa, työtä voidaan tehdä myös iltaisin tai viikonloppuisin.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat rakennusalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on talonrakentaja. 

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit