411 Infra-rakentaminen

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

Työpaikka voi olla esimerkiksi rakennus- tai korjausrakennustyömaalla rakennusalan yrityksessä. Työtä voi olla vesi- ja energiahuoltoverkon rakentamistehtävissä sekä kunnossapidossa, kunnallisteknisten sade- ja jätevesijärjestelmien asennuksissa, käsin tehtävissä maarakennustöissä, maarakennuskohteiden mittaus- ja merkintätöissä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Työtä on ympäri Suomea.

Työajat?

Työajat voivat vaihdella suuresti riippuen työmaasta, työn luonteesta ja vuodenajasta.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat rakennusalan perustutkintoon. Tehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalaan. Perustutkinnon ammattinimike on maarakennuskoneenkuljettaja. 

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit