AN2 Prosessiala

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Prosessinhoitajana voit työskennellä erilaisten tuotteiden valmistusprosessien ja niihin liittyvien laitteiden ohjaus-, valvonta- ja hoitotehtävissä teollisuuden alan yrityksissä. Kemikaalien, lääkkeiden, polttoaineiden, pesuaineiden, maalien, paperin ja pakkausten tuotanto tapahtuu pitkälle automatisoiduissa prosesseissa, joiden toimintaa pääset valvomaan ja ohjaamaan. Olet koko ajan tilanteen hermolla ja valmiina tekemään säätöjä prosessiin tai työskennellessä kentällä suoritat pieniä tarkastus, huolto- ja kunnossapitotöitä.

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

Prosessinhoitajana voit työskennellä esimerkiksi puu-, paperi- ja kemianteollisuudessa, sellu-, lääke- ja panimoteollisuudessa tai energiantuotanto- ja vesihuoltolaitoksilla. Jatkuvasti kehittyvä ala tarvitsee prosessinhoitajia myös erilaisten uusien biopohjaisten pakkausten, biopolttoaineiden ja biokemikaalien tuotannon ohjauksessa. Prosessialan työpaikkoja on lähes kaikkialla Suomessa.

Työajat?

Työajat voivat vaihdella päivä-, ilta- ja yövuorojen välillä ja työtä tehdään myös hyvin usein viikonloppuisin.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat prosessiteollisuuden perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike prosessinhoitaja.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit