Luodaan yhdessä positiivinen, hyvän mielen Taitaja2024 Kuopio-tapahtuma! 

Savon ammattiopisto on tämän vuoden Taitaja2024 Kuopio-tapahtuman järjestäjä ja tapahtumalle on laadittu ensimmäistä kertaa turvallisemman tapahtuman periaatteet ihan kaikkia tapahtumaan osallistujia ajatellen. Taitaja2024 Kuopio-tapahtuma haluaa tarjota yhdenvertaisen ja kunnioittavan ympäristön kaikille tapahtumaan osallistujille. Minkäänlainen kiusaaminen, rasismi ja syrjintä eivät kuulu Taitaja-tapahtumaan. Epäasialliseen käytökseen puututaan. 

Yhdenvertaisuusasiantuntijat Eerika Ströömi ja Virve Savoila Ekvalitan Allas yrkes -hankkeesta ovat olleet mukana luomassa Taitaja2024-tapahtuman turvallisemman tapahtuman periaatteita. 
– Olemme iloisia, että tässäkin tapahtumassa halutaan nostaa esille turvallisempaa tilaa, jotta jokainen tapahtuman osallistuja, työntekijä ja vapaaehtoinen voisi olla oma itsensä ja osallistua ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä, Savoila ja Ströömi ylpeänä kertovat.

Ekvalitalla on yli 15 vuoden kokemus yhdenvertaisuustyöstä, jonka alle myös turvallisemman tilan periaatteet kuuluvat. Tärkeintä on muistaa, että turvallisemman tapahtuman periaatteet luodaan yhdessä useamman henkilön kanssa, jotta niihin saadaan sisällytettyä monta eri näkökulmaa. Periaatteet eivät itsessään vielä takaa sitä, etteikö syrjintää tai häirintää tapahtuisi, mutta ne ovat hyvä työkalu, jonka avulla epäasialliseen käytökseen voidaan puuttua. Turvallisempi tapahtuma syntyy silloin, kun jokainen osallistuja, työntekijä ja vapaaehtoinen sitoutuu noudattamaan periaatteita.

Lue lisää Taitaja2024 turvallisemman tapahtuman periaatteista: https://taitaja2024.fi/fi/turvallisempi-tapahtuma/

Turvallisempaa tapahtumaa rakentamassa yhdessä Taitaja2024-tapahtuman kanssa ovat yhteistyökumppanit Ekvalita ja SaferSpace Host. 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit