Vastuullisuus Taitaja2024-tapahtumassa

Taitaja2024-tapahtuman kattava vastuullisuussuunnitelma nostaa esille monipuolisesti vastuullisuuteen liittyviä teemoja, joihin tapahtuma sitoutuu. Suunnitelmasta on kehitetty aiempia vuosia laajempi kokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata vastuullisuuden toteutumista tapahtumassa. Vastuullisuus huomioidaan sekä tapahtuman suunnittelussa että toteutuksessa Skills Finlandin ohjeistuksen mukaisesti. Suunnitelmassa on huomioitu ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset näkökulmat ja painopisteinä tapahtumassa toimivat virtuaalisuuden kehittäminen, työelämän vihreä siirtymä ja kestävyysmurros, vähähiilinen kiertotalous sekä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa.

Tapahtuman ja lajien suunnittelussa kestävän kehityksen toteuttamista halutaan kehittää entistä vahvemmin osaksi Taitaja-konseptia ja sen tulee olla yleisölle näkyvästi esillä. Taitaja2024-tapahtumassa pyritään esimerkiksi toteuttamaan tasa-arvoa tarjoamalla yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille osallistujille ja varmistaa, että kaikenlaisista taustoista tulevat opiskelijat ja TaitajaPLUS-kilpailijat saavat kilpailusta tasavertaisen kokemuksen. Tavoitteena on tukea kaikkia osallistujia kehittämään omaa ammattiosaamistaan kohti huipputasoa.

Savon ammattiopiston projektipäällikkö Anu Salon mukaan on tärkeää, että kaikki Taitaja2024-järjestäjät ovat perehtyneet vastuullisuussuunnitelmaan ja toimivat sen mukaisesti.
– Vastuullisuussuunnitelma ohjaa tapahtuman suunnittelua, toteutusta ja jälkitoimia ja ennakoivalla suunnittelulla voidaan merkittävästi pienentää tapahtumista koituvia haitallisia ympäristövaikutuksia, Anu kertoo.

Skills Finlandin viestintäpäällikkö Katja Katajamäki korostaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteutumisen tapahtumassa olevan ensiarvoisen tärkeää. Taitaja2024-tapahtuman aiempia vuosia laajempi vastuusuunnitelma toimii vahvana pohjana tästä eteenpäin myös tuleville Taitaja-tapahtumille ja Skills Finlandilla ollaan innoissaan tästä askeleesta.

– Skills Finland myös palkitsee vuosittain Taitajassa lajin, joka on parhaiten ottanut niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävän kehityksen huomioon lajin toteutuksessa, tehtävissä ja arvioinnissa, kertoo Taitaja2024-tapahtuman Kestävän kehityksen palkintoraadissa toimiva Katja.

Taitaja2024-tapahtuma tehdään vastuullisesti yhdessä ylpeästi ammattilaisina.

Anu Salo

Projektipäällikkö

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

anu.salo@sakky.fi

044 785 4019

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit