Kuopion Energia – Monipuolisia työmahdollisuuksia tulevaisuuden tekijöille

Ilman sähköä ja lämpöä arki olisi kaikkea muuta kuin sujuvaa. Meillä täällä Kuopion Energialla onkin tärkeä tehtävä pitää lämpötila sopivana ja sähköt päällä kaikissa olosuhteissa, jotta asiakkaamme voi elää tavallista, huoletonta arkea. Mutta tiedätkö, miten paljon erilaisia tehtäviä meillä on huolehtimassa tuosta tärkeästä tehtävästä ja millaisilla koulutustaustoilla olevia henkilöitä meillä työskentelee?  

Kun itse tulin töihin Kuopion Energialle reilut yhdeksän vuotta sitten, ei ollut käynyt mielessäkään, että täällä esimerkiksi on oma laboratorio! Laboratoriossamme työskentelee laborantteja ja vesilaitosasiantuntija. Mitä ihmettä vesilaitosasiantuntija tekee energiayhtiössä ja mikä on hänen roolinsa päätehtävässämme? Vesilaitosasiantuntijan tehtävänkuvauksessa lukee, että hän vastaa voimalaitoksen prosessi- ja kaukolämpövesien valmistuksesta ja puhdistuksesta. Voimalaitoksen käyttöpäällikkö Samuli Räisänen kertoo minulle tästä vähän tarkemmin näin:

Meillä sähkö ja lämpö tehdään vettä keittämällä ja höyrystämällä se korkeassa paineessa kuumaksi. Kuuman höyryn sisältämä liike-energia muutetaan turbiinissa sähköksi. Turbiinista poistuva höyry lauhtuu jälleen vedeksi ja lämmittää kaukolämpövettä. Valmistamme itse voimalaitoksella kiertävän veden ja analysoimme sen voidaksemme olla varmoja sen riittävästä laadusta. Mikäli vedessä olisi epäpuhtauksia, kuluttaisi se metallia ja voisi aiheuttaa laitevaurioita, jotka pahimmassa tapauksessa keskeyttäisivät energiantuotannon. Voimalaitoksen vedet ovat kaupungin puhtaimmat!

Vesilaitosasiantuntijalla on siis todella merkittävä rooli sähkön ja lämmön tuotantoprosessissa. Toinen mielenkiintoinen tehtävänimike on käynninvarmistaja (ei siis känninvarmistaja, vaikka taannoin eräs energiayhtiö sellaista hakikin 😊). Nimike kertoo, että tehtävänä on pitää asioita käynnissä, mutta mitä? Käynninvarmistajan tehtävä on tosi monipuolinen, sillä hän muun muassa valvoo ja ohjaa polttoainetoimituksia purkupaikoilla, valvoo polttoainenäytteiden ottamista, valmistelee analysoitavat näytteet ja toimittaa ne laboratorioon, huolehtii kiinteän polttoaineen vastaanottolaitoksen puhtaudesta, toimii voimalaitoksen kiertävänä valvojana käyttö- ja valvontatehtävissä, avustaa laitoksen operoinnissa, ohjaa voimalaitosprosessia ja kaukolämpöverkkoa…

Meillä on yhteensä jopa 78 erilaista tehtävää ja tehtävänimikettä! Jokaisella työntekijällä on oma roolinsa päätehtävässämme pitää sähköt ja lämmöt päällä kuopiolaisilla.

Monien mahdollisuuksien ala

Energia-ala on yhteiskunnallisesti merkittävä ala, joka elää parhaillaan suuren murroksen aikakautta. Työntekijämme ovat mukana turvaamassa kuopiolaisten arkea ja viemässä aluetta kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Monia varmaan kiinnostaa, miten olisi mahdollista päästä mukaan tälle mielenkiintoiselle ja jatkuvasti kehittyvälle alalle. Meillä lähes kaikkiin tehtäviin on vaatimuksena soveltuva tutkinto ja yleensä jo hieman kokemusta alalta, joitain harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Moniin tehtäviin soveltuva tutkinto on ammatillinen perustutkinto, joka voi olla esimerkiksi talotekniikan, liiketalouden, laboratorio, prosessiteollisuuden, sähkö tai sähkö- ja automaatiotekniikan alalta.

Toimihenkilöinä ja ylempinä toimihenkilöinä puolestaan työskentelee muun muassa eri alojen insinöörejä ja diplomi-insinöörejä, kuten LVI, sähkötekniikka, sähkövoimatekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, energiatekniikka, sekä tradenomeja, filosofian maistereita ja kauppatieteiden maistereita. Meille on siis mahdollista päästä töihin useilta eri koulutusaloilta.

Mahdollistamme kehittymisesi

Kun toimitaan alalla, jolla tapahtuu suuria muutoksia, on tärkeää, että henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä ja kehittymistä tuetaan. Vahvuuksiamme onkin, että tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisia koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi joustamme, kun työntekijämme haluaa esimerkiksi opiskella tutkintoa, joka edistää urakehitystä.

Työyhteisö, jossa viihdyt

No miksi meille sitten kannattaisi tulla töihin? Työyhteisössämme vallitsee hyvä työilmapiiri. Uudet työntekijät otetaan vastaan avosylin, ja tukena ovat asiantuntevat kollegat ja esihenkilöt. Meillä on vahva kulttuuri, joka perustuu reiluuteen, avoimuuteen ja välittämiseen. Arvostamme työntekijöidemme ammattitaitoa ja halua kehittyä sekä autamme ylläpitämään ja päivittämään osaamista koulutuksilla ja kursseilla. Työtehtävät ovat mielekkäitä ja monipuolisia. Monissa tehtävissä pääsee ideoimaan ja kehittämään uusia ratkaisuja. Tarjoamme myös opiskelijoille paljon erilaisia mahdollisuuksia – kesätyöpaikkoja, harjoitteluja ja opinnäytetöitä. Moni vakituinen työntekijämme onkin saanut jalansijaa esimerkiksi juuri työharjoittelun kautta.

Useat työntekijämme kertovat rekrysivuillamme, tule-meille.kuopionenergia.fi, millaista on olla töissä Kuopion Energialla. Kannattaa käydä tutustumassa heidän työntekijätarinoihinsa. Sivustolla voit myös verkostoitua kanssamme. Verkostoituneena saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista avautuvista mahdollisuuksista tulla mukaan tekemään merkityksellistä työtä energia-alalla – pitämään kuopiolaisilla lämpötila sopivana ja sähköt päällä.

Sinä olet tulevaisuutemme!

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit