Turvallisuus Taitaja2024-tapahtumassa

Taitaja2024-tapahtuma kokoaa yhteen nuoria ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ympäri Suomea näyttämään taitojaan eri aloilla. Tämän vuoden tapahtuma ei ainoastaan tarjoa jännittäviä kilpailuja ja innostavia ammattinäyttelyitä, vaan se myös korostaa turvallisuuden merkitystä kaikilla tasoilla. Yleinen turvallisuus ja turvallisemman tapahtuman periaatteet ovat näkyvä osa tapahtuman järjestelyjä ja toteutusta.

Myös turvallisemman tapahtuman periaatteet ovat läsnä kaikessa toiminnassa. Taitaja2024 Kuopio-tapahtuma haluaa tarjota yhdenvertaisen ja kunnioittavan ympäristön kaikille tapahtumaan osallistujille. Kaikilla on oikeus osallistua tapahtumaan ja tuntea olonsa turvalliseksi. Jokaisella on oikeus henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen. Asiattomaan käytökseen puututaan järjestyksenvalvojien ja turvallisuusorganisaation toimesta. Epäasiallisesti käyttäytyvää henkilöä puhutellaan ja tarvittaessa henkilö voidaan poistaa tapahtumasta.

Kilpailutehtävien suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että ne ovat turvallisia niin kilpailijoille kuin yleisöllekin. Tehtävissä käytetään asianmukaisia suojavarusteita ja työvälineitä ja turvallisuusriskit pyritään minimoimaan tapahtumassa. Lisäksi kaikki tapahtuman järjestäjät ja henkilökunta ovat saaneet kattavan koulutuksen turvallisuusasioista ja ovat tietoisia, miten toimia mahdollisissa hätätilanteissa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit