401

Snickare / Final

Finalister

Aron Björkström

Optima

Lukas Hielkema

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Joonas Koponen

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Olli Koskela

Saimaan ammattiopisto

Tobias Mikkola

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Jeremia Nylund

Optima

Antti Ojala

Riveria

Olli Torkkeli

Salon seudun ammattiopisto

Tävlingsplats

Etelä-Savon ammattiopisto

Raviradantie 4-6, Mikkeli

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Den tävlande använder förbearbetade ämnen för att tillverka en högklassig trämöbel. Den tävlande planerar tillverkningen av arbetet, gör en kaplista och använder i sitt arbete basmaskiner för en snickare, samt CNC-teknik. Till sist ska den tävlande färdigställa och montera ihop produkten.

Bedömningskriterierna för produkten som ska tillverkas motsvarar skicklighetsnivån berömliga B5. En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Om en tävlande äventyrar sin egen eller andras säkerhet, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Tävlingsuppgiften baserar sig på examensgrunderna för grundexamen inom träindustrin och grundexamen inom konstindustrin.

Grenens tidtabell

Måndag 20.5.2024

 • De tävlande och följeslagarna anländer till S:t Mickel
 • Öppningsceremonin streamas
 • Man bekantar sig med tävlingsområdet

Tisdag 21.5.2024

 • Tävlingsdag 1 kl. 8-16
 • Uppgörande av kaplista.
 • Användning av maskiner och apparater 
 • Arbetssäkerhet
 • Tidsanvändning
 • Tid för uppgiften: 7 h

Onsdag 22.5.2024

 • Tävlingsdag 2 kl. 8-17
 • CMC-programmering och -bearbetning
 • Användning av maskiner och apparater 
 • Hopmontering
 • Slutfinish
 • Arbetssäkerhet
 • Tidsanvändning
 • Färdig produkt, kvalitet
   Tid för uppgiften: 7 h
   Tävlingstiden är totalt 14 timmar.
   Dagarna innehåller måltidspaus ca 30 min.

Torsdag 23.5.2024

 • Förflyttning till Kuopio
 • Prisutdelning och avslutningsceremoni

Material och maskiner

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:

 • Förbearbetade träämnen, samt reserv- och testbitar
 • Monteringstillbehör, beslag och fogningstappar
 • På tävlingsplatsen får man använda basmaskiner för en snickare: justerscirkelsåg, vertikalfräs, bandsåg, flerspindelborrmaskin, bandslipmaskin, pelarborrmaskin, bordsfräs, CNC-maskin. Dessutom i gemensam användning batteridrivna borrmaskiner samt minst en handfräs, dubbeltappmaskin samt dominotappfräs som reservmaskiner.
 • Excenterslipar med dammsugare (2 st.), handslipsstöd och slippapper.
 • Datorer för CAM-programmering

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen:

 • Fotoförsett identitetsbevis
 • Egna stämjärn och kniv
 • Mätutrustning (skjutmått, måttband, gradskiva, passare, vinkelhake)
 • Egen träborrsats och skruvdragarbits
 • Festool Dominotappfräs, (domino frässtål 5 mm och 6 mm ) och som frästillbehör listanslag LA-DF 500
 • Mafell DD 40 dubbeltappmaskin, 8 mm skär tas med.
 • Handfräs och 4mm tappfräs
 • Dammsugare för träarbete med ett munstycke som passar Mafell tappmaskinen, Domino tappfräsen och handfräsen.
 • Arbetskläder och personlig skyddsutrustning som passar för arbetet.

Dessutom är det tillåtet för den tävlande att om man vill få ta med:

 • Egen batteridriven borrmaskin eller -skruvdragare
 • Eget handslipsstöd och lämpliga slippapper för det, ända till grovhet 180.
 • Egen excenterslip

Exempel-
uppgift

Ett bord. Mästare2007 finaluppgift.

Domare

 • Huvuddomare Jaakko Järvi, Puulon Oy
 • Heikki Naumanen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK
 • Atte Hokkanen, Puustudio Pilke Ky
 • Aapo Yli-Koivisto, Turun ammatti-instituutti

Hållbar utveckling

Tävlingsarbetet är en högklassig produkt som tillverkats av inhemskt trä. Trämaterialet har ett litet koldioxidavtryck och det kan lokaliseras och bevisas vara ekologiskt odlat i Finland. Trä som produkt binder koldioxid och är miljövänligt. Den färdiga produkten bibehålls som koldioxidlager under hela livscykeln.

När arbetet tillverkas ska uppmärksamhet fästas vid att minimera materialspill, samt noggrann användning av materialet.  Användbarhet och en lång livscykel för produkten ska beaktas. Produkten ska vid behov kunna underhållas och repareras under livscykeln.

Tävlingen genomförs på distans i St. Michel, och det betyder att maskiner och apparater inte behöver transporteras på tävlingsplatsen.

Företagsamhet

Produkten har tillverkats kvalitativt och den är säljbar. I planeringen av produkten har man reflekterat över kundorientering och möjligheterna till serietillverkning.

Arbetssäkerhet

De tävlande introduceras i säker användning av maskinerna och apparaterna. Den tävlande använder personlig skyddsutrustning under hela tävlingen samt har omsorg om att arbetspunkten och maskinerna är rena och snygga.

Tävlingsområdet har en god belysning, tillräckligt med utrymme att arbeta, och dammavskiljning och tillgänglighet har säkrats. Uppmärksamhet fästs vid arbetsergonomin. Moderna maskiner och apparater möjliggör en hög arbetssäkerhet.

Man ser till att alla har arbetsro och uppmärksammar också de andra tävlandena under arbetet. De tävlande har ett rum där de kan ta en paus och vid behov lugna ner sig.

Den tävlandes arbetssäkerhet uppmärksammas under hela tävlingen. Om en tävlande äventyrar sin egen eller andras säkerhet, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners