401

Snickare / Semifinal

Tid

Onsdag 31.1.2024

Tävlingsplatser

Omnia
Kirkkokatu 16 B
02770 Espoo

Riveria
Peltolankatu 4
80220 Joensuu

Jedu
Opintie 2
85100 Kalajoki

SSKKY
Taitajankatu 8
24240 Salo

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är kl. 9-16. Tid för att tillverka tävlingsuppgiften är max. 6 timmar.

Material och utrustning

Materialet som används i tävlingen är björk. Den tävlande ska behärska att använda följande arbetsmaskiner: justercirkelsåg, planhyvel, flerspinlig borrmaskin, stämborrmaskin, bandsåg, oscillerande bandslipmaskin, pelarborrmaskin, underfräsmaskin.

Praktiska råd

Den tävlande ska ha lämpliga arbetskläder för arbetet som uppfyller arbetssäkerhetsbestämmelserna. Hen behöver också hörsel- och ögonskydd. Den tävlande ska ta med en Festool Domino förbindningsfräs, 8 mm domino frässtål och som frästillbehör listanslag LA-DF 500

Om man vill får man ta med sig:

 • ackuborrmaskin och träborrar
 • exenterslipmaskin med egen dammsugare
 • egna stämjärn och små handverktyg som t.ex. kniv
 • egna slipklossar
 • eget slippapper, grovlek upp till 150.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I semifinalen i tävlingsgrenen snickare tillverkas en produkt enligt givna instruktioner och ritningar. Innan själva arbetet påbörjas upprättar tävlanden en kaplista, där man kan se de nödvändiga delarnas storlekar och antal. Från detta fortsätter arbetet till tillverkningsfasen, där man med hjälp av olika arbetsmoment och maskiner skapar de nödvändiga fogarna och andra bearbetningar. I slutet utför tävlanden färdigställandet och monteringen av produkten.

Bedömningskriterierna för produkten motsvarar nivån berömliga (B5).

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Bedömning:

 • Kaplistan och tolkningen av ritningarna 10 p
 • Fogar och konstruktioner 12 p
 • Objekt som mäts objektivt 33 p
 • Färdigställande och produktens funktionalitet 20 p
 • Arbetssäkerhet 10 p
 • Materialanvändning och nya delar 10 p
 • Tidsanvändning 5 p
 • Totalt 100p

Kvaltitativ bedömning 20 %

Kvantitativ bedömning 80 %

Tid för uppgifter: 6 timmar

Observationsbild av semifinalarbetet

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners