407

Husbyggnad / Semifinal

Tid

Onsdag 31.1.2024

Tävlingsplatser

Varia
Tennistie 1
01370 Vantaa

ESEDU
Pappilantie 9
76130 Pieksämäki

TAI
Hamppukatu 2
20740 Turku

Lappia
Etappitie 4
95401 Tornio

Semifinal-koordinator

Material och utrustning

Murning: tegel och murbruk

Pelarform: trävirke och kamstål

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

  • fotoförsett identitetsbevis
  • skisseringsredskap, pennor och papper
  • miniräknare
  • personliga handverktyg (för timmermansarbete, armeringsverktyg och murningsarbete)
  • murbrukshink och tegelskärare
  • städutrustning
  • arbetsunderlag (bock eller sågningsbord)
  • personlig skyddsutrustning
  • batteridriven borrmaskin och bitssats
  • batteridriven handsåg + styrskena

Det är inte tillåtet att använda andra maskiner och apparater i tävlingen. Under tävlingsprestationen ska den tävlande beakta företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet. Observera att det inte är tillåtet att använda mobiltelefon under tävlingen.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Murningsarbete samt gjutning av pelarform och armering av formen

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners