411

Infrastrukturbyggande / Final

Finalister

Rasmus Kinnunen

Gradia

Iiro Koskela

Gradia

Eelis Kosunen

Työtehoseura

Leevi Mesiäinen

Keuda

Tomas Takkinen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Viljam Turunen

Keuda

Konsta Vanhanen

Turun ammatti-instituutti

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Savon ammattiopisto, Savilahti campus

Hehkukatu 1, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Omfattningen av tävlingsuppgifterna baserar sig på examensgrunderna i grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för schaktningsmaskintransport. Bedömningen baserar sig på kravnivån berömliga i examensdelen arbete som schaktningsmaskinförare.

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Två domare åt gången deltar i den kvantitativa bedömningen. Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen. Kvalitativ bedömning 20 % och kvantitativ bedömning 80 %.

Grenens tidtabell


Tävlingen följer det officiella tävlingsprogrammet för Taitaja-evenemanget, under vilket deltagarna utför uppgifterna. Tävlingsplatsen är Kuopio-hallen och Savon yrkesinstituts Savilahden campusområde.

• Evenemangstid: 20.05.2024 – 23.05.2024

• 20.05.2024 Kl. 16–19 Deltagarna får bekanta sig med tävlingsområdet samt får en introduktion till maskiner och utrustning på sandfältet intill Kuopio-hallen kl. 16. Deltagarna utför tävlingsuppgifterna enligt sin personliga tidtabell mellan kl. 8:00 den 21.5.2024 och kl. 12:00 den 23.05.2024.

 • Modul 1: 11 h
 • Modul 2: 2 h
 • Modul 3: 2 h
 • Modul 4: 1 h

Material och maskiner

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under

tävlingsdagarna:

 • Modul 1: Grävmaskin viktklass 5–6 ton, utrustad med rototilt. Dessutom används: nivålaser, mätnings- och märkningsutrustning, vattenpass, markvibrator, lyftutrustning, dagvattensavlopp med material och redskap för det, samt jordkabel, markeringsband och krossmaterial.
 • Modul 2: Grävmaskin med Novatrons 3D-utrustning. Programvara Landnova X (nyaste versionen), samt krossmaterial.
 • Modul 3: Hjullastare och krossmaterial.
 • Modul 4: Schaktningsmaskin, transportlavett och surrningsutrustning.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • Den tävlande ska ta med sig lämpliga arbetskläder i varselfärg för arbete utomhus (enligt förordningen EN 471 och EN ISO 20471), skyddsskor och annan personlig skyddsutrustning som behövs på en byggarbetsplats.
 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten.
 • Anteckningsmaterial; miniräknare och penna för uppgiften.
 • Skyddshandskar 
 • En egen regnrock till uppgiftsområdet om man så vill.

Domare

 • Huvuddomare Jere Hänninen, GRK
 • Jukka Huoman, Työtehoseura
 • Juha Haanpää, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Ahti Kaskela, Turun ammatti-instituutti
 • Konsta Laakkonen, Valtavirta
 • Tero Mursu, Tapojärvi
 • Jesse Venäläinen, Wihuri
 • Timo Luostarinen, Maansiirto Luostarinen Ky
 • Jonne Tiilikainen, Mestar
 • Olli Lipponen, Karmikon
 • Matti Krusell, Turun ammatti-instituutti
 • Riku Suojala, Gradia
 • Timo Siironen, Volvo CE
 • Satu Malo, Novatron
 • Ari Granroth, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Arto Tiainen, Inola
 • Hannu Toivanen

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling beaktas i uppgifternas bedömningskriterier så att principerna för hållbar utveckling i infrastrukturbranschen uppmärksammas. De maskiner och den utrustning som används är har den nyaste teknologin i branschen och är utsläppssnåla. I uppgifterna används också eldrivna schaktningsmaskiner.

Företagsamhet

Företagsamheten beaktas i bedömningskriterier för uppgifterna, där et bedömningskriterium är ett företagarmässigt arbetsgrepp. Representanter för företagslivet används också vid planering och domarbedömning av uppgifterna

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerheten är det centrala i allt det som utförs. Arbetssäkerheten uppföljs under hela prestationen och till exempel om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen vid behov avbrytas.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners