601

Automationsteknik / Semifinal

Tid

Tiistai 30.1.2024

Keskiviikko 31.1.2024

Torstai 1.2.2024

Tävlingsplatser

Careeria Oy Porvoo
Perämiehentie 6, 06100

Grenansvariga

Grenens tidtabell

Uppgiftsmodulernas omfattning och tävlingstid.

Installation 4 h och programmering 2 h.

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

 • Automationscentral som den tävlande själv tillverkar
 • Centralen ska ha en programmerbar logik som är bekant för den tävlande,

med min.12DI,8DO,2AI,1AO 

 • Frekvensomriktare med 5DI, 2AI, 1AO
 • EMC-säkerhetsbrytare
 • Elmotor
 • Temperaturgivare + givardosa
 • Kalibrator lämpad för PT100 -simulering
 • Programmeringsanordning, t.ex. en bärbar dator

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen.

 • alla apparater och tillbehör som behövs i tävlingen
 • verktyg
 • arbetskläder och personlig skyddsutrustning
 • installationstestare och mätutrustning som behövs
 • programmeringsanordningar

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingsuppgiften är installation, ibruktagningsmätning och programmering av en reglercentral för

luftkonditioneringsanläggningen i en fastighet och dess fältanordningar.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners