606

Styckegodsautomation / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 31.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplats

Koneteknologiakeskus Turku Oy
Lemminkäisenkatu 28
20250 Turku

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är 6 timmar.

Material och utrustning

I tävlingen används en installationsskiva med anordningar

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

Fotoförsett identitetsbevis
Arbetskläder och skyddsutrustning
Styrenhet tillverkad på förhand, PLC enligt lagets val, drifts- och matningsspänning 24Vdc, min.
12in / 8out, ingångar PNP, utgångar relä eller transistor
Skruvmejselserie för koppling av radklämmor och för reglering av känslighet i sensorer
Verktyg för dragning av ledningar och kablar, och för pressning av ändhylsor
Insexnyckelsats (1- 8 mm)
Blocknyckelsats 6 – 14 mm
Tuschpenna med smal spets eller etikettskrivare för märkning
Isolerade ändhylsor 0,25 … 1,0 mm2
Skisseringsredskap, pennor och papper
Om man vill får man ta med eget mellanmål.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Anordningen ska ha i uppgift att sortera arbetsstycken enligt form i bestämd ordning. De tävlande ska bygga en mekanisk apparatur på aluminiumskivan till en pneumatikbänk. Tävlingsparet ska installera mekanik, anordningar och givare, samt koppla dem till en styrenhet som tillverkats på förhand. Fältanordningarna kopplas i styrenheten med radklämmor. Efter installationen eller under den ska den ena eller båda av tävlingsparets medlemmar skriva programmet för styrenheten. Styrenheten med valfri PLC som tävlingsparet tar med sig tillverkas på förhand.

Anvisningar och kopplingsdokument för styrenheten som ska tillverkas skickas till deltagarna på förhand. Funktionsbeskrivningen delas ut på tävlingsdagen.

Kvalitativ bedömning 20 %

Vid den kvalitativa bedömningen bedöms installationsarbetets och installationsplatsens snygghet och ordning (gäller inte styrenheten som tillverkats på förhand) samt användning av rätta verktyg och rätt skyddsutrustning.

Kvantitativ bedömning 80 %

Vid den kvantitativa bedömningen granskas det att kopplingarna motsvarar de givna dokumenten och att apparaturen fungerar enligt beskrivningen.

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. I den kvalitativa bedömningen används i tillämpliga delar kriterier som används i internationella tävlingar.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners