607

Maskinmontering och Underhåll / Final

Finalister

Aatu Hakanen

Koulutuskeskus Salpaus

Aatu Hakkarainen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Niilo Hongisto

Turun ammatti-instituutti

Miika Kuosmanen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Veikka Lehikoinen

Riveria

Leevi Mustamo

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tävlingsplats

Savon ammattiopisto, Savilahden kampus

Hehkukatu 1

Tävlingsuppgifter

I grenen Maskinmontering och underhåll tävlar man i monterings- och underhållsfärdigheter. Grenen baserar sig på examensgrunderna för grundexamen inom maskin- och produktionsteknik och på arbetslivets aktuella krav för unga arbetstagare.

 För de tävlingsuppgifter som ska tillverkas får de tävlande information om tävlingsuppgifter som ska tillverkas, material och apparater som ska användas samt ritningar och anvisningar, utifrån vilka tävlingsarbetena ska tillverkas.

Bland de examensdelar som är obligatoriska för alla betonas grundläggande arbeten, mätningar, monteringsfärdigheter och färdigheter att avläsa ritningar.

 Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara eller använder förbjudna metoder, kan tävlingsprestationen avbrytas/underkännas.

Bedömningen baserar sig på examensdelar i grundexamen i maskin- och produktionsteknik.

Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 – 100 p.

Grenens tidtabell

Den totala tävlingstiden i finalen är 10-16 timmar. Finaltävlingen innehåller 1-3 uppgiftsmoduler, som väljs/bestäms särskilt varje år vid styrgruppsmötet för grenen.

En enskild uppgiftsmodul kan ha en omfattning på 100-20 % av hela finaltävlingens poängsumma.

Material och maskiner

Material, apparater, arbetsskeden och grenområde som används i finaltävlingen bestäms/väljs på förslag av den grenansvarige i styrgruppen särskilt varje tävlingsår.

I finaluppgiften betonas dynamiskt kunnande i form av problemlösning och felsökning.

Felsökningen kan basera sig på sensorisk eller mätbar övervakningen av konditionen.

I tävlingsuppgifterna ska man kunna tillverka och montera gäng­, friktions­,  press­, krymp­, kil­ och limförband genom att använda metall-, plast- och gummimaterial.

Utföra montering av maskindelar och mekaniska apparater samt lagermontering i dem samt montering av hydrauliska och pneumatiska apparater.

Dessutom kan tävlingsuppgiften i finalen innehålla tillverkning av stycken/delar med svets- eller plåtsarbetsmetoder.

 I tävlingen används manuella och elektroniska arbetsredskap samt pneumatiska och hydrauliska arbetsapparater.

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen.

Exempel på verktyg, mätredskap och tillbehör som den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen:

• egna arbetskläder och skyddsskor

• personlig skyddsutrustning

o montörshandskar

o skyddsglasögon

o hörselskydd

o svetsmask och handskar

• rull- och skjutmått

• rits och körnare

• penna, anteckningsblock och miniräknare

• bågmikrometrar, mätområden: 0–25 mm och 25–50 mm

• 3-punktshålmikrometer, mätområde 35–40

 • Laserjusteringsverktyg lämpligt för koppling/axeljustering

Två (2) uppgifter utförs utomhus, så var beredd med lämplig utrustning enligt väderförhållandena. Det finns skyddstält vid uppgiftsplatserna.

Exempel-
uppgift

Du har i uppgift att enligt givna anvisningar installera ett lagersystem av två SNL513-611 SKF stålagerhus och genom att använda komponenter och verktyg som finns på installationsplatsen.

Dessutom ska fettsmörjningsanordningarna SKFTLMR101/38WA och TLSD125/WA2 anslutas till lagersystemet.

Domare

 • Huvuddomare Jyrki Mänttäri, OSAO
 • Mikko Asikainen
 • Tomi Miettinen
 • Jarmo Partanen
 • Pasi Arola
 • Markus Kärkkäinen
 • Tommi Backman
 • Sami Koponen
 • Vesa Holopainen
 • Mikko Hämäläinen
 • Janne Ripattila
 • Markus Kuvaja
 • Justus Mäkelä

Hållbar utveckling

Hantering och sortering av avfall. Återvinning av tävlingsuppgifter från tidigare år och användning av tävlingsuppgifterna i daglig undervisnings- och utbildningsverksamhet.

De apparater och komponenter som ska tillverkas i tävlingsuppgifterna används i samarbetsföretagens produktion.

Företagsamhet

Företags- och arbetslivsorienterade tävlingsuppgifter. Respons från samarbetspartners från företags- och arbetslivet på kvalitetskraven i arbetet.

Arbetssäkerhet

Arbetarskyddsfärdigheter: användning av personlig skyddsutrustning och beaktande av andra personer i arbetsmiljön.

Ergonomi och upprätthållande av funktionsförmågan: Arbetsställningar, lyft- och förflyttningsarbeten samt pauser i arbetet.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Junttan Oy, hydraulikinstallationer i vinsch

Tidtabell: 2 h, 17 % av finaltävlingens totala poäng.

Modul 2/Ponsse Oy, elektronisk felsökning i skördaraggregat och arbetsljus samt reparation

Tidtabell: 2 h, 16 % av finaltävlingens totala poäng.

Modul 3/Normet Oy, felsökning i elektronisk gaspedal och reparation

Tidtabell: 2 h, 16 % av finaltävlingens totala poäng.

Modul 4/Kuopion Energia Oy, hopmontering och ibruktagning av kedjetransportör

Tidtabell: 2 h, 17 % av finaltävlingens totala poäng.

Modul 5/Mondi Powerflute Oy, Koppling av elmotor till en pump

Tidtabell: 2 h, 17 % av finaltävlingens totala poäng.

Modul 6/Festo Oy, montering av kraftöverföringsutrustning med Festo -skolningsanordning

Tidtabell: 2 h, 17 % av finaltävlingens totala poäng.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners