607

Maskinmontering och Underhåll / Semifinal

Tid

Tisdag 30.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplats

OSAO Kaukovainion yksikkö, tekniikka (30.1.2024)
Kotkantie 2A
90250 Oulu

Salpaus (1.2.2024)
Vipusenkatu
15230 Lahti

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Den sammanlaga tävlingstiden i semifinalen är max 6 timmar per tävlande.

Material och utrustning

Tävlingens arrangör ordnar alla nödvändiga maskiner, apparater och verktyg på tävlingsplatsen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen:

 • egna arbetskläder och skyddsskor
 • personlig skyddsutrustning
 • montörshandskar, skärskyddad
 • skyddsglasögon
 • hörselskyddo
 • svetsmask
 • skyddshandskar för MAG- och bågsvetsning

 

rull- och skjutmått

rits och körnare

penna, anteckningsblock och miniräknare

bågmikrometrar, mätområden: 25–50 mm

3-punktshålmikrometer, mätområde 40 – 45 mm

Om tävlande inte har tillgång till nödvändiga mätinstrument, vänligen kontakta snarast möjligt kontaktpersonen för semifinalplatsen.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I grenen Maskinmontering och underhåll tävlar man i monterings- och underhållsfärdigheter. Grenen baserar sig på examensgrunderna för grundexamen i maskin- och produktionsteknik och på arbetslivets aktuella krav för unga arbetstagare. För de tävlingsuppgifter som ska tillverkas får de tävlande information om tävlingsuppgifter som ska tillverkas, material och apparater som ska användas samt ritningar och anvisningar, utifrån vilka tävlingsarbetena ska tillverkas.

Bland de examensdelar som är obligatoriska för alla betonas grundläggande arbeten, mätningar, monteringsfärdigheter och färdigheter att avläsa ritningar. Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara eller använder förbjudna metoder, kan tävlingsprestationen avbrytas/underkännas.

Bedömningen baserar sig på examensdelar i grundexamen i maskin- och produktionsteknik. 

Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet.

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 – 100 p.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Automation

Upgift

Möjliga arbetsuppgifter är

 • tolkning av ett hydraulik-/pneumatikschema
 • montering och ibruktagande av en hydraulik-/pneumatikkoppling 
 • teoriuppgift.

Modulens vikt 35 %

Modul 2/Maskinbearbetning

Upgift

Möjliga arbetsuppgifter är

 • svarvning av lagerpassning på axel och/eller lagerhus
 • gängning med gängsnitt och/eller gängtapp
 • tolkning av toleranstabell
 • borrning av hål, hålfördelning 3–8 hål
 • centrering
 • brotschning
 • bestämning av bearbetningsdata
 • teoretiskt uppgift

Modulens vikt 35 %

Modul 3/Svetsning

Upgift

Möjliga arbetsuppgifter är

 • Svetsning med processerna 111 och/eller 135
 • Sågning och/eller bearbetning av plåt
 • Gas-skärning
 • Användning av vinkelslipmaskin
 • Tolka svetsmärkningar
 • Teorifrågor om svetsning (källa: Svetsningsteknik och stålkonstruktioner, Lepola P, Ylikangas R)

Modulens vikt 30 %

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners