304

Floristik / Final

Finalister

Camilla Funck

Axxell

Kalle Huuhka

Harjun oppimiskeskus

Annika Keltaniemi

Keuda

Nina Liukko

Työtehoseura

Jonna Savolainen

Keuda

Ella Tötterström

Keuda

Minna Viitala

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Jonna Värri

Keuda

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Bedömningen baserar sig på examensdelarna Blomsterbinderi och Arbetet i en butik inom trädgårdsbranschen i Grundexamen inom trädgårdsbranschen.  Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Grenens tidtabell

Mondag 20.5.2024

9.00–17.00 Anmälan

11.00–13.00 Lunch

13.30–14.00 Förberedelse inför invigningen

14.00–15.00 Invigning

15.30–16.00 Information, bekanta sig med tävlingsområdet och kontroll av paket

16.00–17.00 Möte med juryn, lagledare och föräldrar

16.00–18.00 Handel med blommor

Tisdag 21.5.2024

9.00–9.30 Information med domare

9.30–12.00 MODUL A – Utställningsuppställning

12.00–13.00 Lunch

13.00–15.30 MODUL B – Textning (13.00–13.30) och Sorgearrangemang (13.30–15.30)

15.30–16.00 Avslutande städning

Onsdag 22.5.2024

9.00–9.30 Information

9.30–11.30 MODUL 3 – Plantering av växter

11.30–12.30 Lunch 12.30–14.00 MODUL 4 – Bukett

14.00–14.15 Paus

14.15–15.45 MODUL 5 – Hårband

15.45–16.00 Avslutande städning

Torsdag 23.5.2024

8.00–8.15 Information

8.15–9.45 MODUL 6 – Arrangemang

10.00–10.45 Showarbete

10.45–11.15 Städning

11.15–12.00 Lunch

12.00–13.00 Utdelning av diplom och hedersbevisningar Sammankomst för avslutningsceremonin tillsammans med tävlingen!

Modul A 19 poäng tid 2,5 h

Modul B 18 poäng tid 2,5 h

Modul C 15 poäng tid 2,0 h

Modul D 20 poäng tid 1,5 h

Modul E 13 poäng tid 1,5 h

Modul F 15 poäng tid 1,5 h

Material och maskiner

Växtmaterial, tillbehör, verktyg och anteckningsmaterial.

Praktiska råd

Materialpaketet får innehålla personliga, valfria verktyg

Limpistol (varmluft) och limstift 5 st.

Kallt lim 1 tub

Textningsredskap (tuschar och linjal)

Måttband

Sprayflaska tom

Städredskap

Vattenkanna 10 l

Spoltråd guld 1 rulle

Spoltråd silver 1 rulle

Spoltråd grön 1 rulle

Myrtentråd grön 1 rulle

Domare

 • Huvuddomare Hanna Vehkalampi, Kukkapalvelu Vehkanna
 • Mari Heikkinen
 • Helena Jämsen
 • Outi Honkanen
 • Säde Alanen
 • Johanna Kourusuo

Hållbar utveckling

I finalen beaktas återvinning i avfallssorteringen. Materialmängden har planerats så att det skulle bli så lite spill som möjligt. Produkter tillverkade av återvinningsmaterial används.

I grenen samarbetar man med andra grenar.

Genom att av material som blir över göra showarbeten, som inte bedöms, undviker man att spill bildas.

Företagsamhet

Tidtabellen för arbetena och genomförandet och bedömningen av dem har planerats arbetslivsorienterat.

Arbetssäkerhet

Utrymmet där man ska arbeta är säkert och hinderfritt. Säkerhetsriskerna har man strävat till att minimera under den tid tävlingsuppgifterna utförs.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul A/Framvisning

9.30 – 12.00

Bedömningsgrunder sammanlagt 19 poäng

kvalitativ 10,5

 • Användning av material i framvisningen 2,0
 • Tidsenlighet och idékläckning i framvisningen 2,0
 • Behärskande av utrymme och arrangemang 2,0
 • färg 2,0
 • estetik 1,0
 • hur praktisk framvisningen är i butiksarbetet 1,5

kvantitativ 8,5

 • arbetets följdriktighet 1,0
 • säkrande av saftspänning 1,0 
 • arbetsergonomi 1,0 
 • vattenmängden i vaserna 0,5 
 • avfallssortering 1,0
 • produktkännedom 1,0
 • ordning och reda i arbetsmiljön 1,0
 • spill 1,0
 • att följa anvisningar 1,0

Modul B/Tehtävän nimi

13.00-13.30 Textning och 13.30-15.30 Sorgarrangemang

Föremål för bedömning 18 poäng

Kvalitativ 10

          – Val av material 2,0

           – stilenlighet 2,0

           – färg 3,0

           – komposition 2,0

           – kortets utformning 1,00

kvantitativ 8

 • teknisk hållbarhet 1,0
 • sugytor 0,5
 • behärskande av arrangemangssättet 1,0
 • svampfuktning 0,5
 • måttrelationer, måttets riktighet 1,0
 • finish 1,0
 • att följa anvisningar 1,0
 • textens läsbarhet på kortet 0,5
 • kortets snygghet 0,5
 • hur kortet följer anvisningarna 1,0

Modul C /Växtplantering

9.30–11.30

Bedömningsgrunder 15 poäng

kvalitativ 9 poäng

 • – användning av material 2,0 
 • – val av material 1,0
 • – färg 2,0
 • – komposition 2,0
 • – idé 2,0
 •  

kvantitativ 6 poäng

 • planteringsteknik 2,0
 • prydlighet och säkerhet i arbetsmiljön 1,0
 • arbetsergonomi 1,0 
 • att följa anvisningar 1,0
 • finish 1,0

Modul D/Bukett

12.30 – 14.00

Bedömningsgrunder 20 poäng

Kvalitativ 12 poäng

 • val av material 2,0
 • stilenlighet 2,0
 • komposition 2,0
 • färg 3,0
 • idé 3,0

Kvantitativ 8 poäng

 • behärskande av tekniken 1,0
 • sugytor och säkrande av saftspänning 1,0 
 • teknisk hållbarhet 2,0
 • materialets skick 1,0 
 • finish 1,0
 • hur buketten kan bäras 1,0
 • att följa anvisningar 1,0

Modul E/blomsterhårband

14.15 – 15.45

Bedömningsgrunder 13 poäng

kvalitativ bedömning 7 poäng

 • idéns lämplighet för uppgiften 2,0 p.
 • val av material 1,0 
 • färg 2,0
 • komposition 1,0
 • användning av material 1,0

kvantitativ bedömning 6 poäng

 • användbarhet 2,0
 • teknisk hållbarhet 2,0
 • att följa anvisningar 1,0
 • finish 1,0

Modul F/Uppsättning

8.15 – 9.45

Föremål för bedömning 15 poäng

kvalitativ bedömning 9 poäng

 • val av material 1,0 
 • användning av material 2,0 
 • färg 2,0
 • idéns lämplighet för uppdraget 2,0
 • komposition 2,0

kvantitativ bedömning 6 poäng

 • teknisk hållbarhet 1,0
 • säkrande av saftspänning 0,5 
 • sugytor 0,5
 • materialets skick 1,0 
 • behärskande av arrangemangssättet 1,0
 • finish 1,0
 • att följa anvisningar 1,0

10.00-10.45 Showarbete ( bedöms inte)

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners