304

Floristik / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 31.1.2024

Tävlingsplats

Ammattiopisto Livia
Floristiikkatalo
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tidtabell

Preliminär tidtabell för dagen (ändringar är möjliga):

8:30 – 9:00 Anmälning

9.00–9.30 Info för de tävlande och följeslagarna

09.30–10.15 Modul 1| Hantering av materialet och städning av arbetspunkten

10.15–10.45 Paus

10.45–12.15 Modul 2 | Bukett

12.15–13.00 Lunch i studeranderestaurang Tähkä

13.00-14.15 Modul 3 | Huvudkrans

14.15-14.30 Paus

14.30–15.00 Modul 4 | Prissättning av buketten

15.00-15.30 Slutstädning och packning av egna saker

15.30–16.00 Avslutning och diplomutdelning

Material och utrustning

Växtmaterial, tillbehör, verktyg, anteckningsmaterial och miniräknare.

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • Fotoförsett identitetsbevis
 • Antecknings- och skisseringsredskap, pennor och papper
 • Blomsterkniv
 • Ståltrådssax eller sekatör
 • Sekatör
 • Miniräknare (observera att det inte är tillåtet att använda mobiltelefon under tävlingen).
 • Sopborste och -skyffel
 • 10 l vattenkanna
 • Tillbehörsback:
 • Rulle polybast och/eller annan bindtråd
 • Blomlim kalltub

          1 st. guld och silver, svart och grön myrtentråd

          1 st. guld och silver, svart och grön spoltråd

          1 st floratejp vit och grön

          måttband

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bedömningen baserar sig på examensdelarna Blomsterbinderi och Arbetet i en butik inom trädgårdsbranschen i Grundexamen inom trädgårdsbranschen.  Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Hantering av materialet och städning av arbetspunkten

Uppgift

Tid för uppgiften: 45 min
Poäng: 14 poäng

Kl. 9.30–10.15

 • Hantera alla snittblommor och allt snittgrönt i de kärl du har fått inom ramen för tävlingstiden.  
 • Det finns listor och prisuppgifter för allt material.
 • Den tävlande ska granska materialets kvalitet, eventuella brister och skador, och omedelbart begära utbytesmaterial som behövs av tävlingsarrangören, senast kl. 10.00.  
 • Arbetspunkten ska vara prydlig och säker när tävlingstiden tar slut. Blomstermaterial på ett bord som meddelas senar, arbetsredskap och annan utrustning i en låda på bordet, avfallskärl på en egen plats och golvet ska vara sopat.

Bedömningskriterier:

kvantitativ bedömning sammanlagt 14 poäng 

 • Kännedom om kvalitet 1 p.
 • Hanteringsordning 1 p.
 • Uppsnyggning av materialet 2 p.
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 2 p.  
 • Vattenmängd i vaser 1 p.  
 • Prydlighet och ordning i arbetsmiljön 2 p.
 • Arbetsergonomi 1 p.
 • Behärskande av avfallssortering 1 p.
 • Svinn 1 p.
 • Behärskande av tidsanvändning och att följa anvisningar 2 p.


Modul 2/Bukett 

Upggift

Tid för uppgiften: 1h 30 min

Poäng: 36 poäng

Kl. 10.45–12.15

 • Gör en bukett i den framlagda vasen.
 • I buketten kan konstruktioner användas.
 • Buketten ska bindas med parallell (likriktade stjälkar) eller spiralteknik.
 • Buketten ska ha en dominerande bindning.  
 • Buketten ska kunna lyftas från vasen och ställas tillbaka igen.
 • Ställ buketten på bordet i ett kärl som förts till bordet (annat än vasen, där buketten bedöms) för domarbedömningen.
 • Buketten bedöms som en helhet tillsammans med vasen
 • Lämna buketten på arbetsbordet.  
 • Fäst en namnlapp på buketten.
 • Arbetet ska prissättas senare, i modul 4.

Bedömningskriterier: kvalitativ bedömning sammanlagt 20 poäng och kvantitativ bedömning sammanlagt 16 poäng


Kvalitativ 20 poäng

 • Val av material 4 p.
 • Användning av material 4 p. 
 • Behärskande av färglära 4 p.
 • Behärskande av kompositionslära 4 p.
 • Idéns lämplighet för uppgiften 4 p.

Kvantitativ 16 poäng

 • Teknikens hållbarhet 3 p.  
 • Behärskande av arrangemangssätt 3 p.
 • Att följa anvisningar  1 p.
 • Sugytor och säkrande av saftspänning 2 p.  
 • Möjlighet att ställa buketten i den givna vasen och att ta bort den 3 p.
 • Teknisk balans 2 p.
 • Materialets skick och finish 2 p.

Modul 3/Huvudkrans

Uppgift

Tid för uppgiften: 1h 15 min
Poäng: 40 poäng

Kl. 13.00–14.15

 • Gör en huvudkrans, huvudets omkrets är _______ cm
 • Kransen ska användas vid ett bestämt tillfälle
 • Det är inte möjligt att testa huvudkransen på modellen, men modellen kan ses i början av modulen.
 • Alla tekniker är tillåtna
 • Huvudkransen ska hålla i 12 h
 • I arbetet får man enligt eget val använda material från utrustningsbordet
 • Berätta för domarna hur kransen sätts på huvudet. Klistermärke i mitten bakom, om det är skillnad på sida, ska du märka ovansidan med hjälp av pil. 
 • Fäst till sist en namnlapp på arbetet och lämna det på arbetsbordet

Bedömningskriterier:

kvalitativ bedömning sammanlagt 24 poäng

 • Idéns innovativitet 2 p.
 • Idéns lämplighet för uppgiften 4 p.  
 • Val av material 4 p.
 • Användning av material 4 p. 
 • Behärskande av färglära 4 p.
 • Behärskande av kompositionslära 4 p. 
 • Teknisk svårighetsgrad i förhållande till den givna tiden 2p.

Kvantitativ bedömning sammanlagt 16 poäng

 • Teknikens hållbarhet 3 p.
 • Teknikens ändamålsenlighet 3 p.
 • Materialets hållbarhet den tid som krävs 2 p
 • Rätt omkretsmått 2 p.
 • Behaglig att använda 2 p.
 • materialets skick 2 p.
 • finish av tekniken 2 p

Modul 4/Prissättning av buketten

Uppgift

Tid för uppgiften: 30 min

Poäng: 10 poäng

Kl. 14.30–15.00

 • Prissätt den bukett du gjort utgående från de utförsäljningspriser du fått.
 • Gör en prisberäkning med din egen miniräknare på den blankett du fått. 
 • Specificera 24 % moms av slutsumman. 
 • Skriv ditt namn på uträkningen.
 • Sätt prisberäkningen bredvid buketten. 

Bedömningskriterier:

Kvantitativ bedömning 10 poäng, sammanlagt.

 • Identifiering av materialer 3 p. 
 • Korrekt materialmängd 3 p.
 • Korrekt pris 2 p.
 • Beräkning av moms 2 p.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners