307

Klädsömnad / Final

Finalister

Heidi Autio

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Elif Manilaci

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Nea Mäkinen

Keuda

Inka Nurminen

Koulutuskeskus Salpaus

Ellinoora Ollikainen

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Lara Sajaniemi

Keuda

Teiki Sellgren

Koulutuskeskus Salpaus

Lily-Rose Tirri

Turun ammatti-instituutti

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Omfattningen av tävlingsuppgiften i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen inom textil- och modebranschen. Bedömningen baserar sig på kravnivån berömliga i examensdelen Tillverkning av klädesplagg som måttbeställningsarbete.

 I finalen har de tävlande i uppgift att tillverka en damklänning åt en kund till midsommardansen. Anvisningar om en eventuell 30 % förändring i tävlingsuppgiften ges åt de tävlande när tävlingstiden startar.

 Bedömningen bygger på CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. och både kvalitativ och kvantitativ bedömning ingår.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Grenens tidtabell

Man bekantar sig med tävlingsområdet

Må 20.5.2024

Tävlingsdagar:

Ti 17.5.2022

Ons 18.5.2022

To 23.5.2024

Tidtabellerna preciseras senare.

Material och maskiner

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:

 • lockstygnmaskin
 • pressarfot för dold dragkedja
 • bärbar dator och mus
 • Office-paket, Grafis-mönsterprogram samt Adobe Illustrator
 • overlockmaskin
 • pressutrustning
 • printer för att skriva ut mönster och A4-skrivare
 • mönsterpapper
 • linjaler
 • kunduppgiftsblanketter
 • underlag för tekniska bilder
 • underlag för prissättning
 • skötselråd underlag

Material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • egna redskap för mönsterritning, sömnad och tillskärning
 • anteckningsredskap
 • ritningsredskap för ritning av modellbild, planbild och snittbilder/ bilderna kan också ritas digitalt
 • redskap för provning
 • saklig och arbetssäker arbetsdräkt
 • egen magnetlinjal om man så vill
 • kalkylator

De praktiska anvisningarna preciseras i tävlingsinbjudan.

Exempel-
uppgift

De tävlande har i uppgift att tillverka en klänning åt en kund till midsommardansen med kundens egna mått. Anvisningar om en eventuell 30 % förändring i tävlingsuppgiften ges åt de tävlande när tävlingstiden startar.

Domare

 • Huvuddomare Noora Ihalainen, StadinAO
 • Pauliina Oksala, Omnia
 • Minna Tammi, Koulutuskeskus Salpaus
 • Maarit Orell, Turun ammatti-instituutti
 • Eini Alajeesiö, OSAO
 • Minna Suuronen, Minna Suuronen Oy
 • Kaisa Turtiainen

Hållbar utveckling

Materialet i finalsuppgiften är mått-tillskuret tyg från en samarbetspartner 100% bomullsatin – arbetet utförs enligt zero waste principen. Tillskärningsutläggningen granskas före den tävlande tillskär produkten för att man ska undvika felklippning och för stort materialsvinn. Produkten som ska tillverkas görs som måttbeställningsarbete åt en kund, och den kommer efter tävlingen till användning. På den sista tävlingsdagen tillverkas en liten produkt av överskottsmaterial, och i samband med detta får varje tävlande en mysteirbox vars materiaalinnehåll är en överraskning för alla.

På tävlingsplatsen finns avfallssortering för olika avfall. Varje tävlande samlar in det överskottsmaterial som blir över från tyget under tävlingen. Alla möbler på tävlingsplatsen är lånade. Nya maskiner och apparater har anskaffats för tävlingen och de tas i undervisningsbruk efter tävlingen.

Vid provningspunkten för publikuppgiften på grenområdet för klädsömnad utnyttjas överloppsmaterialbitar, återvinningstyger och ekocirkulationsfibrer.

På grenområdet byggs en trivsam paushörna, där de tävlande kan slappna av och återhämta sig under tävlingsdagarna. Hälsosamma mellanmål som producerats i närområdet serveras.

Företagsamhet

Tävlingsuppgiften har planerats att så bra som möjligt motsvara ett måttbeställningsarbete som utförs i en syateljé. På tävlingsområdet finns ett provningsområde, där provningar yrkeskunnigt kan utföras. Varje tävlande får använda ett eget tillskärningsbord, en datorpunkt, lockstygmaskin och provdocka. I gemensam användning finns overlockmaskiner, klädstrykningsplatser, provhörnor och skrivare.

Tävlingsuppgiften innehåller kundbetjäning, där den tävlande ska diskutera med en kund och presentera olika alternativ. Den tävlande beaktar kundens behov och önskemål samt tar de mått av kunden som behövs. Den tävlande tidsplanerar sitt eget arbete inom ramen för den givna tävlingstiden och kommer med kunden överens om provning av klänning i ett lämpligt arbetsskede. Den tävlande ska prissätta semifinaluppgiften genom att beräkna materialförbrukningen och den arbetstid som använts och upprättar skötselanvisningar för produkten.

Tävlanden lämnar över den färdiga klänningen till kunden efter slutet av den andra tävlingsdagen. På den sista tävlingsdagen kommer de färdiga klänningarna att vara med i en gemensam modevisning för flera olika kategorier.

Arbetssäkerhet

I inbjudan har det berättats för den tävlande att hen till tävlingsplatsen ska ta med lämpliga och arbetssäkra arbetskläder och arbetsskor. Finalens grenområde och de tävlandes arbetspunkter har arrangerats så att arbetssäkerheten för de tävlande eller domarna inte äventyras. De tävlande får bekanta sig med tävlingsområdet, maskinerna och apparaterna före tävlingen börjar. I finalen har pressarfoten i lockstygnmaskinerna fingerskydd. Tävlingsdagarna har pauser för måltider och varje tävlande har själv omsorg om kortare pauser i tävlingsområdets paushörna. Mellanmålsserveringarna möjliggör att de tävlande orkar.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Kundbetjäning, tillskärningsplan och tillskärning

10 p

Modul 2/Mönsterkonstruktion, tillverkning, finish, produktens allmänna utseende

60 p

Modul 3/Företagarinriktad verksamhet, prissättning

10 p

Modul 4/Hållbar utveckling

10 p

Modul 5/Arbetsutförande, arbetssäkerhet

10 p

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners