307

Klädsömnad / Semifinal

Tid

Onsdag 31.1.2024

Tävlingsplatserna

Turun Ammatti-Instituutti
Aninkaistenkatu 7
20100 Turku

OSAO Haukiputaan yksikkö
Asemakyläntie 5
90840 Haukipudas

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 5,5 timmar.

9:00 – 9:15 Anmälan. Den tävlande ska bestyrka sin identitet.

9:15 – 9:30 Morgonkaffe och och allmän info till de tävlande och följeslagarna.

9:30 – 12:00 Den första delen av tävlingen (2,5 h)

12:00 – 12:30 Lunch

12:30 – 15:30 Den andra delen av tävlingen (3 h)

15:30 – 16:00 Responsdiskussion med huvuddomare

Material och utrustning 

Material och apparater som används i tävlingen:

• lockstygnmaskin

• 4-trådig overlockmaskin, bredd 5 mm

• pressutrustning

• bältesvändare

• mönster, material och tillbehör.

Preciseras enligt tävlingsuppgift.

Praktiska anvisningar 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

• fotoförsett identitetsbevis

• egna redskap för mönsterritning, sömnad och tillskärning

• tejp

• anteckningsmaterial

• saklig och arbetssäker arbetsdräkt.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Semifinaluppgiften hänför sig till examensdelen Arbete i en arbetsmiljö inom textil­ och modebranschen och uppgiften är ett tillverka ett klädesplagg.

I semifinalen tillverkas ett klädesplagg för barn.

Bedömningen baserar sig på examensdelen Arbete i en arbetsmiljö inom textil­ och modebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 – 100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande preciseras enligt tävlingsuppgift.

Kvalitativ bedömning 20 %

Kvantitativ bedömning 80 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Tillskärningsplan och tillskärning 10 p

Uppgift

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ och kvalitativ bedömning och poängsättning

Bedömningskriterier och tidtabell preciseras senare.

Modul 2/Tillverkning, slutfinish och prissättning 70 p

Uppgift

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ och kvalitativ bedömning och poängsättning

Bedömningskriterier och tidtabell preciseras senare.

Modul 3/Arbetsutförande, arbetssäkerhet, företagarinriktad verksamhet samt hållbar utveckling och produktens allmänna intryck 20 p 

Uppgift

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ och kvalitativ bedömning och poängsättning

Bedömningskriterier och tidtabell preciseras senare.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners