313

Ekonomiförvaltning / Semifinal

Tid

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tre uppgiftsmoduler utförs under den tid som bestämts för semifinalen ( 6 timmar kl. 9-16, med en 45 min. lunchpaus).

Material och utrustning 

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde:

För varje tävlande har det i läroanstalten reserverats en arbetspunkt och anteckningsredskap samt lite mellanmål och dricka.

Praktiska anvisningar

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen:

En bärbar dator med det bokföringsprogram som ska användas i Modul 1.  På samma dator ska även MS-Office (Excel) vara installerat. Även ett e-postprogram ska finnas tillgängligt.  Säkerställ på förhand att datorn fungerar på nätet. De tävlande ska även ha en kalkylator, telefonens kalkylator får inte användas. Kommunikation med utomstående under tävlingen är förbjuden.

ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger) 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingsuppgifterna innehåller uppgifter gällande bokslut och budgetering och/eller lönsamhetsberäkning samt information gällande dessa helheter. Uppgifterna är indelade i tre moduler som ska bedömas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Bokföring

Uppgift

Poäng:  55 p

Bedömningskriterier

 • Försäljningsfakturor, inköpsfakturor och andra verifikat bokförs rätt.
 • Periodiseringar bokförs rätt.

Material som inlämnas

 • Dagbok
 • Huvudbok
 • Uträkning av mervärdesskatten
 • Resultaträkning kontovis
 • Balans kontovis

Modul 2 Planering av verksamhetens lönsamhet/ 

Uppgift

Poäng:  40 p

Bedömningskriterier

 • Lönsamhetsberäkning och/eller budgetuträkningar samt beräkning av nyckeltal för lönsamheten.

Material som inlämnas

 • Excel-tabell, noggrannare uppgifter om den fås när uppgiften delas ut.

Modul 3/Elektronisk kundbetjäningssituation

Upgift

Poäng:  5 p

Bedömningskriterier

 • Inlämningsmeddelandets innehåll och utseende och hur informativt det är

Material som inlämnas

 • Inlämningsmeddelandet som e-postmeddelande, med begärda rapporter i de andra uppgifterna som bilagor

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners