Mästare -organisationen

Evenemanget Mästare2023 Esbo arrangeras av Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Skills Finland fungerar som bakgrundsorganisation för evenemanget.

Mästare-ledningsgrupp/Mästare2023 Esbo

Medlemskap

Uppgifterna uppdateras senare.

Styrgrupp/Mästare2023 Esbo

Medlemskap

Uppgifterna uppdateras senare.

Rådgivande nämnden/Mästare2023 Esbo

Ordförande

Uppgifterna uppdateras senare.

Medlemskap

Uppgifterna uppdateras senare.

Jury/Mästare2023 Esbo

Medlemskap

Uppgifterna uppdateras senare.

Tävlingsgrenarnas planering görs i grenspecifik styrgrupp, vars sammansättning kommer på grenarnas egna undersidor.

Mästare2023 Esbo-evenemanget ordnas och koordineras av Mästares tävlingskansli.

Evenemangets huvudsamarbetspartners