Anmälning av tävlande till Mästare2024-semifinaler

Yrkesutbildningens storevenemang Mästare går av stapeln i Kuopio 20–23.5.2024 och tävlingens semifinaler arrangeras i olika delar av Finland 29.1−2.2.2024. Anmälningstiden för Mästare2024-tävlingens semifinaler är 2.10–3.11.2023.

Semifinalanmälningen görs av den registreringsansvariga som utnämnts av utbildningsanordnaren. Om utbildningsanordnaren inte har anmält en registreringsansvarig till Skills Finland, vänligen kontakta taitaja@skillsfinland.fi.

Alla Mästare2024 grenar hittas i den bifogade listan.

De viktiga datumen för Mästare-anmälningen

2.10–3.11.2023

Anmälningstiden

Ända till den 3.11.2023

Registering av nya tävlande och följeslagare.

6.12.2023

Uppgifter av deltagarna i registreringssystemet. Anmälningen är bindande.

Mästare-tävlingens åldersgränser och andra villkor för tävlande

Mästare2024-tävlingen är en tävling i yrkesskicklighet avsedd för alla ungdomar som deltar i yrkesutbildning och som under tävlingsåret fyller 22 år (född 2002) eller är yngre än 22 år. Den tävlande ska studera till någon yrkesexamen vid tävlingens anmälningstidpunkt.

I vissa grenar existerar det undantaga i fråga om åldersgränserna. I grenar där det tävlings- specifikt har tagits bort den övre åldersgränsen skall den tävlande studera till en grundexamen i branschen vid tävlingens anmälningstidpunkt. Grenar som beständigt är utan övre åldersgräns är floristik och rengöringsservice. I dessa grenar kan tävlande studera till en yrkesexamen inom branschen. Alla grenar som är utan övre åldersgräns hittas i den bifogade listan.

MästarePLUS-grenarna

Deltagandet i MästarePLUS-grenarna är öppet för alla studerande som deltar i yrkesutbildning och för vilka ett beslut om särskilt stöd eller krävande särskilt stöd har fattats. Om användningen av hjälpanordningar och assistenter bör man meddela i samband med anmälningen. Rättigheten att tävla har noggrannare beskrivits i tävlingarnas regler. I MästarePLUS-grenarna finns ingen övre åldersgräns.

Anmälningsavgiften

Anmälningsavgiften uppbärs av Skills Finland rf och den ger rättighet att tävla i semifinalen och i finalen, ifall semifinalresultatet berättigar till att få delta i finalen. Anmälningen är bindande från 6.12.2023. För en tävlande som avbokats efter den tidpunkten ska anmälningsavgiften erläggas.

För tävlande i Mästare

För tävlande i MästarePLUS

Semifinalerna i Mästare2024-tävlingen arrangeras vecka 5, dvs. 29.1–2.2.2024. Tävlingsgrenar, grenbeskrivningar, semifinalernas tider, orter och begränsningar för anmälningar meddelas på webbsidorna för Mästare2024 på adressen https://taitaja2024.fi/sv/.

Tilläggsuppgifter

Sari Mäenpää
Mästare-chef
sari.maenpaa@skillsfinland.fi
+358 46 875 2763

Frågor av registreringssystemet: taitaja@skillsfinland.fi

För tävlande

Genom att anmäla sig till Mästare-semifinalen, godkänner tävlarna att det kan tas foton och videon av dom. Dessa foton och videon kan användas och publiceras av Skills Finland, Mästare2024 Kuopio, eller av deras sammarbetspartners.

Den studeranden godkänner att den tävlandes namn och bakgrundsorganisationer publiceras på Skills Finlands och Mästare2024-webbsidor.

Vad är Mästare?

Mästare är yrkesutbildningens storevenemang, som organiserats för första gången år 1988. Vid Mästare-tävlingarna tävlar unga yrkesstuderande om FM-medaljer i grenar som grundar sig på olika yrkesexamina. Evenemangets stödorganisation är Skills Finland rf.

De viktiga datumen

Nyttiga länkar

Grenar utan övre åldersgräns i tävlingen 2024:

Tävlingen är en partävling:

Taitaja-tävlingens semifinaler hålls runt om i Finland under vecka 5, 29.1-2.2.2024.

Du är möjligen intresserad av

Evenemangets huvudsamarbetspartners