Principer för tryggare evenemang,  Mästare2024 Kuopio

Tillsammans skapar vi en positiv och trevlig atmosfär för Mästare2024-evenemanget i Kuopio!

Mästare2024-evenemanget i Kuopio strävar efter att erbjuda en inkluderande och respektfull miljö för alla deltagare. Alla har rätt att delta i evenemanget och känna sig trygga. Alla deltagare har rätt till både mental och fysisk integritet. För oss innebär mångfald bland annat variation av sexualitet, kroppar, kön, etnicitet och funktionsförmåga. Ingen form av mobbning, rasism och diskriminering accepteras på Mästare-evenemanget. Vi strävar efter att inte göra antaganden om varandras identiteter eller bakgrund. Var och en har rätt att definiera sig själv.

Osakligt beteende accepteras varken under evenemanget eller i någon relaterad kommunikation eller på social medier. Alla deltagare förväntas bete sig med hänsyn till allas välmående samt ge arbetsro, speciellt för Mästare-tävlarna och de grenansvariga. Vi kommunicerar alltid på ett respektfullt sätt. Var och en ansvarar för att hålla lokalerna trivsamma och rena samt för sitt eget beteende. Ordningsvakter och säkerhetsorganisationen ingriper vid osakligt beteende. Om du lägger märke till osakligt beteende, kontakta trakasseriombuden eller ordningsvakterna. Personer som beter sig osakligt kommer att vidtalas och vid behov avlägsnas från evenemanget.

Tävlingsdeltagarna

• Tävlingsdeltagarna informeras före och under evenemanget om principerna för tryggare evenemang.

• Tävlingsdeltagarna förväntas följa principerna för tryggare evenemang.

• Varje tävlingsdeltagare har rätt att utföra sin tävlingsprestation i lugn och ro och utan störningar.

• Varje tävlingsdeltagare bidrar till att skapa sammanhållning sinsemellan och uppmuntrar varandra.

Grenansvariga

• Grenansvariga informeras före och under evenemanget om principerna för tryggare evenemang.

• Grenansvariga förväntas följa principerna för tryggare evenemang.

• Varje grenansvarig har rätt att arbeta i lugn och ro och utan störningar.

Tävlingsvakterna

• Tävlingsvakterna informeras före och under evenemanget om principerna för tryggare evenemang.

• Tävlingsvakterna förväntas följa principerna för tryggare evenemang.

• Tävlingsvakterna ger arbetsro till alla deltagare och grenansvariga under tävlingen.

• Det är förbjudet att ge råd från utsidan av tävlingsområdet eller på något sätt störa under tävlingen. Uppmuntra alla tävlingsdeltagare likvärdigt under pauser och utanför tävlingsmomenten.

Evenemangets personal

• Personal och studerande som arbetar vid evenemanget förbinder sig till följa principerna för tryggare evenemang och till att direkt ingripa i osakligt beteende.

• Personal som arbetar under evenemanget utbildas i principerna för tryggare evenemang.

• Personalen ansvarar för evenemangets trygghet och säkerhet. Säkerhetsansvarig för evenemanget är Seppo Rissanen, tel. 044-7853336.

Evenemangsbesökare

• Information om principerna för tryggare evenemang delges besökare före och under evenemanget på Mästare2024:s hemsida samt på evenemangets kanaler på sociala medier.

• Varje besökare får i lugn och ro bekanta sig med evenemanget och möjligheterna inom yrkesutbildningen och utgående sina egna förutsättningar.

• Var och en har både rätt och skyldighet att ingripa i osakligt beteende, fysiska och verbala trakasserier samt diskriminering eller informera ordningsvakterna om det.

Evenemangets trakasseriombud

Trakasseriombuden vid vid evenemanget kommer från Safespacehost. Om du under evenemanget lägger märke till eller blir utsatt för osakligt beteende eller trakasserier kontakta då trakasseriombuden. Trakasseriombuden är på plats i Kuopiohallen under evenemanget, men rör sig vid behov även till Savilahti. Det går även att kontakta trakasseriombuden via ordningsvakterna.

Du kan även ge feedback om evenemangets tillgänglighet och säkerhet till evenemangets arrangör i efterhand på taitaja2024@sakky.fi.

Evenemangets huvudsamarbetspartners