501

Bagare-konditor / Final

Finalister

Sirpa Kiiski

Turun ammatti-instituutti

Maija Koskinen

Sasky koulutuskuntayhtymä

Jimi Kosonen

Turun ammatti-instituutti

Tessa Kuittinen

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Elli Lehtivaara

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Inka-Maria Lindlof

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Tilde Stråka

Optima

Erika Ukkonen

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Tävlingsplats

Savon ammattiopisto, Savilahden kampus

Hehkukatu 1, Kuopio

Kuopio-halli (Internationella tävlingar)

Opistotie 4, Kuopio

Grenens tidtabell

Ti 9-16

ons 9-16

to 8-11:30 tidtabellen innehåller en halv timmes matpaus varje dag, på måndag får man bekanta sig med tävlingsområdet och klockslag meddelas senare

Material och maskiner

Meddelas i ett senare skede, tävlingen genomförs i en läroanstalts lokaler

Praktiska råd

Den studerande ska ta med arbetskläder + skor och anteckningsmaterial samt kalkylator

Domare

  • Huvuddomare Tarja Hoikka, Sasky
  • Esa Savolainen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Mika Kaari, Pohjois-Karjalan koulukuntayhtymä, Riveria
  • Jani Korhonen, F.K. Trube Oy
  • Juliana Hokkanen, Esedu
  • Veera Ahokas, Houkutus
  • Johanna Räsänen, F.K. Trube Oy
  • Outi Suopanki, Saimaan ammattiopisto Sampo
  • Tarja Sjöfelt, Leipurin OY

Hållbar utveckling

De produkter som tillverkas i tävlingen används tillsammans med andra grenar eller säljs i butiken. I tävlingsprodukterna ska man redan i planeringsskedet beakta hur man kan undvika att spill uppstår och att råvarorna används mångsidigt (råvarurester kan användas i undervisningen). För råvarornas del har man beaktat lokalproducerad och ekologisk mat. Sorteringspunkter finns för allt avfall. Tävlingen genomförs i en skola som är en livscykelbyggnad. Maskiner och apparater finns till största delen på tävlingsplatsen och behöver inte särskilt anskaffas.

Tävlingssituationen genomförs rättvist och rejält. I god och ledig savolaxisk stämning hejar man på de tävlande och domarna.

I arbetsutrymmena uppmärksammar man andra som arbetar där. För upprätthållande av arbetshälsa finns det i utrymmena lämpliga redskap för stretching (t.ex. chinsstång)

Traditionsprodukter i kulturellt hållbar utveckling är mustikkakukko (blåbärstupp)/ lokalt producerade produkter.

Företagsamhet

De produkter som tillverkas i tävlingen används tillsammans med andra grenar eller säljs i butiken, produkterna har planerats tillsammans med företag. I produkterna ska man undvika att spill uppstår och råvarorna ska användas mångsidigt (beaktas i kriterierna). Tidtabellen för tävlingen uppmuntrar till en professionell arbetstakt. I planeringen av tävlingsprodukterna har en ansvarsfull bageriverksamhet beaktats.

Arbetssäkerhet

Vid bedömningen beaktas arbetssäkerhet t.ex. en trygg användning av maskiner och apparater och arbetskläderna ska uppfylla de kriterier som getts för dem. Arbetsolyckor förebyggs genom att lämna tillräckligt med utrymme för att arbeta och ha omsorg om faktorer som kan orsaka fara, domaren kan t.ex. anmärka om en tävlande springer i arbetslokalen och arbetsredskapen transporteras farligt från en plats till en annan (knivar), råvaror som faller ner på golvet ska genast avlägsnas när de upptäcks (fett).  I utrymmet agerar man enligt gemensamt överenskomna spelregler.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Eko-surdegsbröd

Tillverkning av 6 st. eko-surdegsbröd, råvikt 600g.

Recept med tillverkningsanvisningar ges på tävlingsplatsen.

20 p

Modul 2/Konditorns efterrätt, av typen tartelett

Tillverkning av 6 st. produkter av typen tartelett, av vilka två ställs fram som restaurangportioner.

Recept med tillverkningsanvisningar ges på tävlingsplatsen.

16 p

Modul 3/Tårta / bakelse

Tillverkning av 2 st. identiska fromagetårtor.

Recept med tillverkningsanvisningar ges på tävlingsplatsen.

20 p

Modul 4/Salt produkt som kavlas

Salt produkt som tillverkas av smördeg

Recept med tillverkningsanvisningar ges på tävlingsplatsen.

14 p

Modul 5/Konditors specialarbete choklad

Specialarbetet innehåller till största delen delar som enligt givna instruktioner ska tillverkas på tävlingsplatsen, men det har också delar där den tävlande får använda sin kreativitet och sitt färgsinne vid färdigbearbetningen av det.

20 p

Modul 6/Hållbar utveckling, företagsam verksamhet

5 p

Modul 7/Arbetshälsa och arbetssäkerhet

5 p

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners