502

Kock / Final

Finalister

Aino Karell

Gradia

Joni Hantula

Gradia

Erik Härmälä

Optima

Theo Söderman

Optima

Adele Koskinen

Salon seudun ammattiopisto

Viivi Jokirinta

Salon seudun ammattiopisto

Eetu Karjalainen

Savon ammattiopisto

Jerry Kankkunen

Savon ammattiopisto

Niko Kesonen

Lapin koulutuskeskus REDU

Roope Stålnacke

Lapin koulutuskeskus REDU

Eino Mauno

Perho liiketalousopisto

Mikael Tuominen

Perho liiketalousopisto

Aleksi Saarinen

Ammattiopisto Tavastia

Miika Mustonen

Ammattiopisto Tavastia

Jemina Oravasaari

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Otto Tapiovaara

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Tävlingsplats

Savon ammattiopisto, Savilahti campus

Hehkukatu 1, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (B5) i grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för matservice, kock. Uppgifterna utarbetas i samarbete med arbetslivet. Tävlingen är en partävling.

De tävlande har i uppgift att enligt särskilda anvisningar planera och tillreda både kalla och varma maträtter för olika kundgrupper. I tävlingsuppgifterna mäter man också de tävlandes kunnande i hållbar utveckling i praktik och teori.

I bedömningen används kvalitativ och kvantitativ bedömning. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.

Bedömningsmetoderna är kvantitativ och kvalitativ bedömning och vardera bedömningsmetoden ska användas.

Grenens tidtabell

21.5 tisdag                Förverkligande av portionskort 4 h

21.5 tisdag                Trerättersmeny -uppgiften planeras och förbereds 2 h

22.5 onsdag              Trerättersmenyn -genomförs 5 h

23.5 torsdag             Spillmatsuppgift 3 h

Tot. 14 h.

Material och maskiner

Arbetspunkt, skärbräden, städdukar, engångshandskar och kärl för sortering reserveras åt alla tävlingspar av tävlingsarrangören. Dessutom finns de vanligaste små köksredskapen tillgängliga för användning. De maskiner och apparater som används är sådana modeller som vanligtvis används i restaurangkök. Utrustningen i tävlingsköken i fråga om maskiner och apparater finns i särskild bilaga. Kärl för framdukning av maten finns reserverade.

Arbetsredskap som används i köken / tävlingspar

 • GN ugnsplåt 1/1, aluminium 3
 • GN 1/1- 40 aluminium
 • GN 1/2- 65, stål 2
 • GN 1/2- 65 perforerad, stål
 • GN 1/1- 65, stål 2
 • GN 1/1-100, plast (som råvarukorg) 2
 • GN 1/2- 100, stål
 • GN 1/1 ugnsgaller
 • Blandningsskålar, stål/plast 5
 • Stålmått 1 dl, 5 dl, 1 ltr
 • Kastrull, 1,5 ltr 2
 • Kastrull, 3 ltr 2
 • Kastrull, 5 ltr 1
 • Stekpanna, ytbehandlad 26 cm 2
 • Stekpanna, ytbehandlad 32 cm
 • Stekspade, stål 1
 • Soppslev
 • Durkslag, stål
 • Såssil, tät
 • Bollvisp 2
 • Spiralvisp
 • Skrapa, silikon/gummi 3
 • Hålslev

Skärbräden:

 • BLÅ = fisk 1
 • VIT = allmän 2
 • GRÖN = grönsaker 1
 • RÖD = kött

Lottning av tävlingsplatserna sker före tävlingens början och man har samma plats under hela tävlingen. Rökning av komponenter är inte möjligt i tävlingen.

Praktiska råd

De tävlande får ta med sig egna småverktyg. Det är förbjudet att ta med egna eldrivna redskap; elvisp, stavmixer, våg och klockor tillåts.

Domare

 • Huvuddomare Esa Koppelo, OSAO
 • Toni- Pekka Karjalainen    
 • Pyry Nykänen                      
 • Kim Mustonen                      
 • Jere Hakkarainen                
 • Janne Tirri                           
 • Anssi Kantelinen                
 • Teemu Tuovinen                 
 • Matti Hurttia                         
 • Jari Korhonen                     
 • Jukka Mäkinen    
 • Teemu Sirainen  
 • Sami Kirjonen  
 • Päivi Virtaharju 
 • Aada Ahonen   
 • Singpet Thanakon  

Hållbar utveckling


Finalen arrangeras på skolan, i redan befintliga kök. I tävlinguppgifterna föredrar vi säsongens, närproducerade och ekologiska råvaror. I bedömningen av finalen ingår ekonomi, förmåga att hantera föränderliga situationer, samarbete, ansvarsfull och hållbar verksamhet samt egenkontroll. Tävlingsuppgifterna utformas för att kräva kunskap om hållbar utveckling. Deltagarna visar sin kunskap om hållbar utveckling genom sina egna val och sin hantering av råvarorna.

Företagsamhet

Vid tillredning av produkterna ska man beakta ekonomin, föränderliga situationer, samarbete, hållbar utveckling och egenkontroll.

Arbetssäkerhet

Branschens och evenemangsplatsens allmänna säkerhetsanvisningar ska iakttas och i arbetet ska man självmant och ansvarsfullt beakta säkerheten för sig själv, medlemmarna i arbetsgemenskapen och kunderna. Grenfunktionärerna och de tävlande ska på eget initiativ identifiera och meddela om faror och risker som de observerat.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/ Portionskortsuppgift

Tid för uppgiften 4 h, innehåller planering, tillredning och framdukning av rätterna.

Poäng: 25 p.

Tisdagen 21.5 har de tävlande i uppgift att till en samarbetspartners restaurang planera portioner som serveras på tallrik för sex personer. För en portion ska ett portionskort uppgöras. Planeringen sker enligt särskilda anvisningar som ges på tävlingsplatsen när planeringen börjar. I planeringen får man använda eKampus.

Modul 2/Trerättersmeny -uppgift

Tid för uppgiften 7 h, innehåller planering, förberedelser, tillredning och framdukning.

Poäng: 55 p.

Den här tävlingsuppgiften utförs under två dagar.

Tisdagen 21.5 har de tävlande i uppgift att planera och förberedande tillreda en tre (3) rätters menyhelhet för sex personer.  Planeringen sker enligt särskilda anvisningar som ges när tävlingsuppgiften börjar.  Man får använda eKampus som material.

Onsdagen 22.5 tillreds portionerna enligt den plan som uppgjorts dagen innan.

Modul 3/Spillmatsuppgift

Tid för uppgiften 3 h, innehåller planering, tillredning och framdukning.

Poäng: 20 p.

Torsdagen 23.5. planeras, tillreds och framdukas portioner gjorda av råvaruspill för sex personer.

I bedömningskriterierna följer man anvisningarna för bedömning på B5-nivå i Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen.  I bedömningen används CIS-poängberäkning, och bedömningen är både kvalitativ och kvantitativ.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners