312

Turism / Final

Finalister

Ella Brosseau

Lapin koulutuskeskus REDU

Mikaela Inkerö

Lapin koulutuskeskus REDU

Saana Eskelinen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Sina Järvilehto

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Daranee Saeli

Luksia

Vanessa Havulahti

Luksia

Erika Taavitsainen

Turun ammatti-instituutti

Olivia Hiltunen

Turun ammatti-instituutti

Hilda Majava

Keuda

Juulia Lehtelä

Keuda

Saara Rummukainen

Riveria

Sallamari Leskinen

Riveria

Aisha Onyehide

Savon ammattiopisto

Marilla Lyyra

Savon ammattiopisto

Anna Wackström

Perho liiketalousopisto

Jenosan Suomela

Perho liiketalousopisto

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen.

Tävlingsuppgifterna i den här grenen baserar sig på kravnivån berömliga i grundexamen inom turismbranschen. I uppgiften bedöms kunnande i kompetensområdena för reseexpert, receptionist och producent av turismservice. Tävlingen är en partävling.

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. Finaluppgiften kan ändras med 30 %.

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.  

I tävlingsuppgifterna beaktas Mästare-tävlingens gemensamma teman: företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Tävlingsuppgifterna som helhet bedöms på skalan 0–100 p.  Bedömningen baserar sig på kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom turismbranschen. Bedömningen av tävlingsuppgifterna är kvantitativ och kvalitativ. 

Grenens tidtabell

Modul 1/Försäljning av resetjänster

Tid för uppgiften: 5 h
 Poäng: 30 p.

Modul 2/Genomförande av turisttjänster

Tid för uppgiften: 5 h

Poäng: 30 p.

Modul 3/Receptionsservice på ett hotell

Tid för uppgiften: 5 h

Poäng: 30 p.

Modul 4/Kundbetjäning inom turismbranschen

Tid för uppgiften: 2 h

Poäng: 10 p.

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde i tävlingen

Den tävlande ska bestyrka sin identitet. Inga egna redskap eller anordningar får tas med eller användas i tävlingen.  

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:

 • De tävlande får använda två bärbara datorer/par.
 • Datorerna har operativsystem, internetuppkoppling och webbläsare samt Microsoft Office-programpaket. 
 • anteckningsredskap
 • Material och utrustning som behövs i receptionsservice på ett hotell.
 • Material och utrustning som behövs för genomförande av turisttjänster.

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • arbetsdräkt som läroanstalten godkänner

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen.

Arbetsdräkt som läroanstalten godkänner.

Domare

 • Huvuddomare Hannele Komi-Pelkonen, Salpaus
 • Maria Kursu, Osao
 • Leena Korpi, Sedu
 • Jarmo Kuosmanen, Gradia
 • Miia Ruotsalainen, Scandic
 • Tiia Reinikainen, Original Sokos Hotel Puijonsarvi
 • Milja Myllymäki, AhlmanEdu
 • Matti Kuosmanen, Omnia
 • Henna Räikkönen, Gradia
 • Pia Ruoho, TAI

Hållbar utveckling

Bedömningsföremål i tävlingsuppgiften är också att agera enligt ett hållbart och ansvarsfullt verksamhetssätt

Företagsamhet

På grenområdet ger man synlighet åt samarbetspartners. De tävlande i finalen sporras i ett företagsamt verksamhetssätt med hjälp av uppgifterna.

Arbetssäkerhet

På grenområdet finns förstahjälputrustning. De tävlande introduceras i en säker verksamhet på grenområdet. Arbetssäkerheten beaktas i tävlingsuppgifterna.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Försäljning av resetjänster

Tid för uppgiften: 5 h
Poäng: 30 p.

Modul 2/Genomförande av turisttjänster

Tid för uppgiften: 5 h

Poäng: 30 p.

Modul 3/Receptionsservice på ett hotell

Tid för uppgiften: 5 h

Poäng: 30 p.

Modul 4/Kundbetjäning inom turismbranschen

Tid för uppgiften: 2 h

Poäng: 10 p.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners