105 Användning av skogsmaskin

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla att vara skogsmaskinsförare vid maskinell upparbetning av virke eller att utföra skotning av virke, jordbearbetning och skogsvård med maskin, vara skogsarbetare-skogsserviceproducent, producent av skogsenergi eller skogsmaskinsmontör. Arbetet utförs i naturen i skogen. Arbete finns runt om i Finland.  

Arbetstider? 

Skogsmaskinsförarna arbetar ofta i skiftarbete, som kan innehålla dag-, kvälls- och nattskift. Arbetstiderna kan variera beroende på arbetsgivare, arbetsobjekt och årstid.  

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom skogsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är skogsmaskinsförare och skogsarbetare-skogsserviceproducent.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners