Karriärstigar

Under Mästare2024 Kuopio man insyn i olika yrken, utbildning och arbetsliv.

Under evenemanget har du möjlighet att bekanta dig med olika yrken och utbildningsmöjligheter. Du får följa framtidens unga, handlingskraftiga och strålande topptalanger i ca 50 grenar, möta näringslivets representanter och själv uppleva och prova olika arbetsuppgifter. Dessutom träffar du unga studerande och handledande personal.

Med hjälp av uppgifter anknutna till Mästare2024 evenemangets Karriärstigar kan du fundera över ditt eget kunnande och intressen samt överväga vilka yrken och branscher du vill besöka under evenemanget. Via uppgifterna kan du också hitta ett spännande yrke och en intressant utbildning.

Innehållet i Karriärstigarna används som stöd för yrkesvägledning och planering. Uppgifterna görs innan, under och efter evenemanget. Uppgifterna publiceras under våren 2024. Karriärstigens uppgifter kan efter evenemanget utnyttjas, till exempel som stöd inom yrkeshandledningen.

Instruktioner-och-QR-koder

Mästare2024 Karriärstigar-sändningen

Bekanta dig med olika yrken

Fordons- och transportteknik 

IT och informationsteknik  

Service 

Byggande 

Kosthållstjänster 

Kock 

Läs mer

Servitör

Läs mer

Industri 

MästarePLUS 

Mästare9 

Mästare9

Läs mer

Yrkesuppvisningar 

Annika Jäntti

Karriärstigar koordinator

annika.jantti@sakky.fi

044 785 8778

Evenemangets huvudsamarbetspartners