Karriärstigar

Under Mästare2023 Esbo man insyn i olika yrken, utbildning och arbetsliv.

Under evenemanget har du möjlighet att bekanta dig med olika yrken och utbildningsmöjligheter. Du får följa framtidens unga, handlingskraftiga och strålande topptalanger i ca 47 grenar, möta näringslivets representanter och själv uppleva och prova olika arbetsuppgifter. Dessutom träffar du unga studerande och handledande personal.

Med hjälp av uppgifter anknutna till Mästare2023 evenemangets Karriärstigar kan du fundera över ditt eget kunnande och intressen samt överväga vilka yrken och branscher du vill besöka under evenemanget. Via uppgifterna kan du också hitta ett spännande yrke och en intressant utbildning.

Innehållet i Karriärstigarna används som stöd för yrkesvägledning och planering. Uppgifterna görs innan, under och efter evenemanget. Uppgifterna publiceras under våren 2023. Karriärstigens uppgifter kan efter evenemanget utnyttjas, till exempel som stöd inom yrkeshandledningen.

Evenemangets huvudsamarbetspartners