606 Styckegods-automation                                  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

En automationsmontör arbetar med styckegods-, process- eller fastighetsautomation, samt med den nya generationens automationsapplikationer. Arbete finns i olika delar av Finland. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna i styckegodsautomation kan variera beroende på arbetsplats och uppgift. I de flesta industriföretag arbetar man dagtid på vardagar, men en del platser kan ha skiftarbete. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik och på grundexamen inom el- och automationsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är automationsmontör eller maskinautomationsmontör.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners