P5 Logistik  

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.  

Branschen passar dig, om du  

  

Vad kan arbetet gå ut på?  

  

Var finns det arbete, alltså arbetsplatser, arbetsmiljöer och regioner?  

Arbetsplatser finns till exempel i fraktterminaler och i olika lager, som i fabriker och produktionsanläggningar eller till exempel i sjukhus. Arbetet är insamling, förpackning och avsändande av gods samt mottagning och förvaring.  

Arbetstider?  

Arbetet är skiftarbete och beroende på arbetsplats under dygnets alla tider och årets alla dagar. Arbetet är regelbundet.  

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i logistik. kompetensområdet för servicelogistik. Yrkesbenämningen i grundexamen är servicelogistikarbetare. 

Evenemangets huvudsamarbetspartners