411 Infrastruktur-byggande  

Branschen passar dig, om du 

Vad kan arbetet gå ut på? 

Var finns arbete; arbetsplatser, arbetsmiljöer och regional spridning?  

Arbetsplatsen kan till exempel finnas i ett företag inom byggnadsbranschen på en byggplats eller renoveringsbyggplats. Arbetet kan finnas till exempel i uppgifter med nybyggnad och underhåll av vatten- och energiförsörjningsnät, hos kommunen i uppgifter med montering av regnvatten- och avloppsvattensystem, som ledare av schaktningsarbeten, i arbeten med mätning och märkning av jordbyggnadsobjekt eller som självständig yrkesutövare. Arbete finns runt om i Finland. 

Arbetstider? 

Arbetstiderna kan variera mycket beroende på arbetsplats, arbetets karaktär och årstid. 

Bransch och examen som uppgifterna i grenen baserar sig på: 

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen. Uppgifterna baserar sig på kompetensområdet för schaktningsmaskintransport i grundexamen inom byggnadsbranschen. Yrkesbenämningen i grundexamen är schaktningsmaskinförare.  

Evenemangets huvudsamarbetspartners